Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Testament: uitleg door erfrecht advocaat

In een testament wordt de uiterste wil van een persoon vastgelegd. De uitleg van een testament wordt soms als lastig ervaren. Een erfrecht advocaat kan u hierbij helpen. Het is belangrijk om uw testament goed op orde te hebben, zo voorkomt u dat er tijdens de afwikkeling van een nalatenschap problemen ontstaan tussen de erfgenamen.

Het is mogelijk om in een testament uw kind(eren) te onterven. Hierdoor maakt het kind geen aanspraak op goederen uit de nalatenschap. Het kind heeft nog wel steeds recht op de legitieme portie.

Ook kunt u in een testament bepaalde goederen of bepaalde geldbedragen aan bepaalde personen nalaten door middel van een legaat. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld uw woning bij wijze van (keuze)legaat aan een van uw kinderen te vermaken onder de verplichting om de waarde daarvan in de nalatenschap in te brengen.

Naast eerder genoemde bepalingen kan er nog veel meer in een testament worden vastgelegd. Heeft u vragen over bepaalde bepalingen uit een testament? Neem contact met ons op, onze erfrecht advocaten helpen u graag verder.

Levenstestament

Een levenstestament is iets anders dan een testament. Het is bedoeld voor de situatie waarin u er zelf nog bent. In het levenstestament regelt u wie financiële, medische en persoonlijke kwesties voor u mag regelen op het moment dat u dit zelf niet meer kunt. Als u een levenstestament opstelt, is het belangrijk daarin duidelijk de taken te omschrijven en te voorzien in toezicht op de gevolmachtigde. Op die manier voorkomt u mogelijk (financieel) misbruik alsmede geschillen over de vraag of de gevolmachtigde mocht handelen als hij/zij deed.

Verblijvensbeding langstlevende partner

Wilt u zorgen dat uw echtgeno(o)t(e) gebruik kan blijven maken van gezamenlijk eigendom? Ook dit kunt u regelen in uw testament door de wettelijke verdeling op de nalatenschap van overeenkomstige toepassing te verklaren. In geval van de wettelijke verdeling verkrijgt de langstlevende ouder alle goederen van de nalatenschap en krijgen de kinderen slechts een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder.  Bent u niet getrouwd, maar wilt u wel regelen dat uw partner na uw overlijden in de woning kan blijven wonen, dan kunt u een verblijvensbeding opnemen in een samenlevingsovereenkomst. 

Advies erfrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?