Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Transitievergoeding check

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding en wat is mijn onderhandelingspositie ten opzichte van de hoogte van mijn transitievergoeding? Het zijn vragen die veel worden gesteld zodra sprake is van ontslag. Hierbij is het verstandig een arbeidsrecht advocaat in te schakelen.
U heeft in principe recht op een transitievergoeding in geval van ontslag via het UWV of de kantonrechter. Ook na afloop van een tijdelijk dienstverband hebt u recht op een transitievergoeding. Het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten moet bij uw werkgever liggen. Dit geldt zowel voor vaste als voor tijdelijke contracten. Als een werknemer zelf ontslag neemt bestaat slechts recht op een transitievergoeding indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Indien onvoldoende juridische grond voor ontslag bestaat, kan beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden een oplossing bieden. Het is veelal de werkgever die daartoe een voorstel doet door middel van het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst zal de werkgever in de regel een transitievergoeding opnemen. Door inschakeling van een advocaat kunt u de hoogte van de vergoeding laten controleren. De advocaat kan bovendien voor u onderhandelen om een zo hoog mogelijke transitievergoeding te verkrijgen.

Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, is in de regel de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van een transitievergoeding bij ontslag is standaard een derde maandsalaris voor elk jaar dat de werknemer in dienst is geweest. Een werknemer heeft recht op dit wettelijke minimum bij ontslag.

Transitievergoeding controleren

Om de hoogte van uw transitie te laten controleren kunt u het beste advies inwinnen van een specialist arbeidsrecht. Wettelijk wordt de hoogte van de transitievergoeding gemaximeerd. In 2022 is dit bedrag verhoogd naar € 86.000, - bruto (of maximaal één jaarsalaris). De hoogte van uw transitievergoeding kunt u gemakkelijk laten controleren door onze arbeidsrecht advocaat. Het feit dat de hoogte van de transitievergoeding is gemaximeerd, betekent niet dat u geen hogere vergoeding zou kunnen bedingen. In de vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt de vergoeding vaak aangeduid als beëindigingsvergoeding en die kan (beduidend) hoger zijn dan de transitievergoeding. Doorgaans wordt dan in de VSO opgenomen dat de transitievergoeding geacht wordt te zijn genoten.

Heeft u behoefte aan juridische bijstand van onze arbeidsrecht advocaat of heeft u vragen over de hoogte van uw transitievergoeding? Neem dan nu contact met ons op en onze arbeidsrecht advocaat helpt u graag verder met het controleren van uw transitievergoeding.

Uw transitievergoeding berekenen?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?