Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Concurrentiebeding aanvechten

Indien u door uw werkgever wordt geconfronteerd met een (beroep op een) concurrentiebeding is het aan te raden een advocaat in te huren. Een arbeidsrecht advocaat checkt of een concurrentiebeding geen onduidelijkheden bevat en of het rechtsgeldig tot stand is gekomen.

Een concurrentiebeding dient schriftelijk worden overeengekomen. Een concurrentiebeding kan verder slechts rechtsgeldig met een persoon van 18 jaar of ouder worden overeengekomen. Ten slotte is een concurrentiebeding  in geval van een tijdelijk contract slechts geldig indien de werkgever in de overeenkomst een zwaarwegend belang voldoende motiveert.

Denkt u dat het concurrentiebeding niet rechtsgeldig is overeengekomen? Dan kunt u aan de hand van juridische bijstand van een advocaat in gesprek gaan met uw werkgever over de voorwaarden gesteld in het concurrentiebeding. Mocht hier niet gewenste resultaat uitkomen bestaat er de mogelijkheid om het concurrentiebeding (gedeeltelijk) nietig te laten verklaren dan wel te laten vernietigen door de kantonrechter. Samen met onze arbeidsrecht advocaat zult u kijken naar de mogelijkheden om het concurrentiebeding aan te vechten.

Concurrentiebeding laten controleren door advocaat

Een concurrentiebeding wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer om de werknemer te beperken in zijn bevoegdheid om op een zekere wijze werkzaam te zijn na het einde van de arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever. Een bijzondere vorm van een concurrentiebeding is een relatiebeding.

Een concurrentiebeding is slechts geldig indien u dit document heeft ondertekend. Voordat u het concurrentiebeding ondertekend kunt u het document het beste laten controleren door een arbeidsrecht advocaat. Deze kan beoordelen of het concurrentiebeding aan de vereisten voldoet om van een rechtsgeldig beding te kunnen spreken.

Bent u op zoek naar een nieuwe baan en heeft u een concurrentiebeding ondertekend? Zeker in dat geval is het verstandig het concurrentiebeding van de (ex-)werkgever te laten controleren door een arbeidsrecht advocaat om niet voor verrassingen te komen staan als u uw nieuwe droombaan heeft gevonden.

Heeft u juridische bijstand nodig bij onderhandelingen met uw werkgever, het laten controleren van een opgesteld concurrentiebeding of het aanvechten van een concurrentiebeding? Neem dan contact met ons op!

Concurrentiebeding laten controleren?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?