Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Medezeggenschap en ondernemingsraad advies nodig van een arbeidsrecht advocaat?

Een arbeidsrecht advocaat heeft veel kennis van verschillende vormen van medezeggenschap en van de Wet op de ondernemingsraden. Indien er medezeggenschap bestaat binnen een onderneming worden medewerkers in staat gesteld mee te beslissen over zaken waar zij ook daadwerkelijk bij zijn betrokken.

Als werknemer kunt u in sommige gevallen medezeggenschap eisen. Een bedrijf dat vijftig of meer werknemers in dienst heeft, is namelijk verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. De ondernemingsraad is een vorm van medezeggenschap. Medewerkers kunnen van de werkgever wel eisen dat een ondernemingsraad wordt ingesteld, er staan echter geen sancties op het niet hebben van een ondernemingsraad voor de werkgever. Hierbij kan de bijstand van een arbeidsrecht advocaat u helpen. Een arbeidsrecht advocaat kan waardevol zijn bij het gesprek tussen werkgever en werknemer.

Op basis van de cao kan het verplicht zijn voor een bedrijf met minder dan 50 medewerkers om toch een ondernemingsraad in te stellen. Bij een bedrijf zonder ondernemingsraad, met tussen de 10 en 50 werknemers, moet een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. Dit is slechts verplicht indien meer dan de helft hier mee instemt.

Rechten ondernemingsraad

De belangen van het personeel in een onderneming worden behartigd in een ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft zeggenschap over de personeelsbelangen en het ondernemingsbeleid. Daarnaast heeft de ondernemingsraad de bevoegdheid om mee te praten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie, denk hier aan een reorganisatie. De werkgever en de OR overleggen minimaal twee keer per jaar met elkaar.

De ondernemingsraad heeft daarnaast verschillende rechten:

  • overlegrecht;
  • instemmingsrecht;
  • adviesrecht;
  • initiatiefrecht;
  • het recht om een adviseur in te schakelen.

Worden uw belangen niet voldoende behartigd of worden uw rechten binnen de ondernemingsraad geschonden? Een arbeidsrecht specialist kan u adviseren over mogelijke oplossingen.

Leden van de ondernemingsraad hebben bovendien tijdens één of twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap een zekere mate van ontslagbescherming. Tijdens het lidmaatschap mag de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet opzeggen, tenzij er sprake is van een reorganisatie. Om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen heeft de werkgever toestemming nodig van de kantonrechter. Een uitzondering hierop is ontslag tijdens de proeftijd of wegens een dringende reden (ontslag op staande voet).

Wilt u weten of het in uw bedrijfstak op basis van de cao verplicht is voor de werkgever een ondernemingsraad in te stellen? Of wilt u juridische bijstand van een specialist op het gebied van arbeidsrecht omdat u bent ontslagen tijdens een periode van ontslagbescherming? 

Juridische bijstand nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?