Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Drie verschillende soorten arbeidsvoorwaarden

Er zijn drie soorten arbeidsvoorwaarden: primair, secundair en tertiair.

De primaire arbeidsvoorwaarden worden met de individuele werknemers in de arbeidsovereenkomst of met de vakbonden in een cao overeengekomen. Voorbeelden van primaire arbeidsvoorwaarden zijn salaris, arbeidsduur en vakantiedagen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsvoorwaarden die bovenop de primaire arbeidsvoorwaarden komen, zoals bijvoorbeeld verlofdagen, een auto van de zaak of de reiskostenvergoeding. Tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsvoorwaarden die per bedrijf verschillen, deze gelden niet voor een hele bedrijfstak. Denk hier aan arbeidsvoorwaarden als parkeergelegenheid, lunch in de kantine, een goede kantoorruimte, enzovoort. Dergelijke arbeidsvoorwaarden worden dan ook eerder in een personeelsreglement of -gids opgenomen dan in een collectieve regeling.

Cao recht

Een cao is een schriftelijke overeenkomst die wordt gesloten tussen twee partijen, vaak tussen een of meer werkgevers en een vakbond (waar veel werknemers bij zijn aangesloten). De gebonden werkgever is verplicht de cao-bepalingen na te komen bij werknemers die niet zijn gebonden aan de cao. Niet-gebonden werknemers kunnen hier echter geen rechten aan ontlenen.

Een cao heeft rechtstreekse werking voor de gehele bedrijfstak indien deze algemeen verbindend is verklaard.

Als een cao niet algemeen verbindend is verklaard, maar is afgelopen, dan kan er sprake zijn van nawerking. Dat wil zeggen dat arbeidsvoorwaarden uit de cao onderdeel zijn geworden van de arbeidsovereenkomst en nog geldig zijn. Het zijn individuele arbeidsvoorwaarden geworden.

Arbeidsvoorwaarden expertise van de advocaat

Het is als werkgever én werknemer belangrijk om arbeidsvoorwaarden duidelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Komt u hier niet uit, dan is het raadzaam om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen.

Een arbeidsrecht advocaat kan u passend advies geven omtrent deze arbeidsvoorwaarden.

Met goed advies van een arbeidsrecht advocaat kunnen toekomstige geschillen worden tussen werkgever en werknemer worden voorkomen. Neem nu contact met ons op voor juridisch advies op het gebied van arbeidsvoorwaarden en vragen over de CAO.

Hulp nodig omtrent uw CAO?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?