Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Primaire arbeidsvoorwaarden laten opstellen c.q. checken door advocaat

De belangrijkste primaire arbeidsvoorwaarden zijn de arbeidsduur, het loon en het recht op vakantiedagen en vakantiebijslag. Wilt u weten of de bepalingen in uw arbeidsovereenkomst voldoen? Laat dit dan controleren door een advocaat. De arbeidsrecht advocaat beoordeelt of de (belangrijkste) primaire arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst staan en kan over de juiste toepassing daarvan adviseren.

Arbeidsduur: advies arbeidsrecht advocaat bij wijziging arbeidsduur

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst wordt de arbeidsduur tussen werkgever en werknemer vastgelegd. Het kan zijn dat een CAO in sommige gevallen bepaalt uit hoeveel uur een fulltime dienstverband bestaat. Een wijziging van het aantal arbeidsuren kan gedurende de loop van de arbeidsovereenkomst tussen partijen worden overeengekomen. Wanneer een werknemer aangeeft minder te willen werken, kan een verzoek daartoe worden gedaan op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur. Een werkgever dient dit verzoek in beginsel toe te wijzen, tenzij er zwaarwegende redenen bestaan dit niet te doen. Zwaarwegende redenen worden niet snel aangenomen. Wilt u een verzoek tot aanpassing van uw arbeidsduur doen of wordt u daar als werkgever mee geconfronteerd, laat u adviseren door een arbeidsrecht advocaat!

Loon: advies arbeidsrecht advocaat bij  te weinig ontvangen loon of opgeschort loon

Als tegenprestatie voor de verrichte arbeid is een werkgever loon verschuldigd aan de werknemer. Vaak wordt dit uitbetaald in een vast bedrag per maand, dit wordt ook wel het bruto maandsalaris genoemd. Loon kan echter ook bestaan uit kost en inwoning. Daarnaast is het mogelijk voor de werknemer arbeid te verrichten op basis een winstaandeel of op basis van provisie.

De werkgever heeft de plicht het loon tijdig aan de werknemer te betalen. De werknemer heeft aanspraak op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente over het te laat betaalde bedrag indien een werkgever niet tijdig betaald. De wettelijke verhoging heeft het karakter van een boete voor de werkgever. Op deze manier wordt de werkgever gestimuleerd het loon tijdig uit te betalen. Het is niet bedoeld als een vorm van schadevergoeding voor de werknemer. Voor de vierde tot en met de achtste werkdag bedraagt de wettelijke verhoging vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag een procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde te boven zal gaan. De wettelijke verhoging kan door de rechter worden gematigd tot een redelijk bedrag. Wordt uw loon niet tijdig betaalt of ontvangt u te weinig loon, laat u adviseren door een arbeidsrecht advocaat!

Vakantiedagen: advies arbeidsrecht advocaat

Een werknemer heeft recht op vakantiedagen. Hier valt een onderscheid te maken tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Een werknemer die recht heeft op loon heeft, volgens de wet, recht op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Op fulltime basis heeft een werknemer op grond van de wet dus aanspraak op twintig vakantiedagen per jaar. Werkt een werknemer parttime, bijvoorbeeld drie dagen per week, dan heeft hij recht op 12 vakantiedagen per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn dagen bovenop de wettelijke. Beide soorten vakantiedagen worden tegelijkertijd opgebouwd. Indien een werknemer die op fulltime basis werkzaam is bijvoorbeeld recht heeft op 25 vakantiedagen, dan heeft hij recht op 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke dagen. Deze worden gedurende het jaar opgebouwd. Na een half jaar heeft de werknemer dus 10 wettelijke en 2,5 bovenwettelijke dagen opgebouwd. Het verschil is van belang omdat voor wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van een half jaar geldt en voor bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn van vijf jaar. Verder is een verschil dat bovenwettelijke dagen mogen worden afgekocht of als wachtdag tijdens ziekte mogen worden aangemerkt, terwijl dat voor wettelijke dagen niet geldt. GE

Heeft u vragen over vakantiedagen? Neem contact met ons op!

Vakantiebijslag: advies arbeidsrecht advocaat

De werknemer die niet minstens driemaal het minimumloon verdient heeft, op grond van artikel 15 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, recht op 8% vakantiebijslag.

Wilt u advies omtrent uw primaire arbeidsvoorwaarden? Neem contact met ons op en onze arbeidsrecht advocaat voorziet u van passend juridisch advies. 

Hulp bij uw primaire arbeidsvoorwaarden?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid

Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.