Privacy en cookie beleid

Voor Schipper en Lof is de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens een serieuze zaak. Schipper en Lof zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (die in werking is getreden per 25 mei 2018), hierna: “de Verordening” alsmede de overige toepasselijke wet- en regelgeving. Schipper en Lof kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u ons Privacybeleid te allen tijde inzien.

Toestemming voor gegevensverwerking
Indien u via onze website een contactformulier invult, dient u een aantal persoonlijke gegevens op te geven. Voordat u uw persoonlijke gegevens kunt invullen, geeft u ons toestemming voor de verwerking ervan door middel van het aankruisen van het vakje rechtsonder aan de webpagina. Pas nadat u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, worden de door u ingevulde gegevens opgeslagen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u Schipper en Lof een e-mail stuurt, zullen wij uw gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden. In het kader van een commerciële relatie zouden wij u berichten en/of uitnodigingen kunnen sturen. Schipper en Lof kan persoonsgegevens ook verwerken om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen, voor het innen van declaraties, het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures alsmede werving en selectie (in het kader van sollicitaties).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Schipper en Lof verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verwerkt:

  • voor- en achternaam;
  • telefoonnummer;
  • postadres;
  • e-mailadres;
  • geboortedatum;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (mondeling en schriftelijk).

Beveiliging persoonsgegevens
Schipper en Lof heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en om te waarborgen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Schipper en Lof bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies). Ook plaatsen wij functionele cookies in het kader van de beveiliging van de website en de gebruiker. Dit zijn sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na het bezoek aan de website.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel mensen de website bezoeken en in welke pagina’s van de website men is geïnteresseerd. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden.

U kunt de cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert wanneer dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meest browsers.

Uw rechten
Indien u Schipper en Lof toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u te allen tijde het recht om de verleende toestemming in te trekken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U hebt het recht om Schipper en Lof te verzoeken u inzage te verlenen in uw door Schipper en Lof verantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Schipper en Lof Advocaten, Keesomstraat 6B, 1821 BS Alkmaar.

Uw verzoeken zullen binnen een maand inhoudelijk worden afgehandeld.

Afhankelijk van de doeleinden van de gegevensverwerking zullen persoonsgegevens korter of langer worden bewaard. Schipper en Lof is verplicht om u desgevraagd mee te delen hoe lang uw gegevens worden bewaard.

Klachten over de gegevensverwerking door Schipper en Lof kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid

Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.