Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Vaststellingsovereenkomst laten controleren door een arbeidsrecht advocaat?

Heeft u hulp nodig bij het laten controleren van een vaststellingsovereenkomst, oftewel een VSO? In geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kunt u belang bij hebben bij een goede check van uw VSO.
De arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door de werkgever, maar een werknemer kan ook zelf ontslag nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een tijdelijk contract niet wordt verlengd of dat partijen in onderling overleg besluiten de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Als werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen, is tussenkomst van het UWV of de kantonrechter niet nodig. Het is dan wel belangrijk om de vaststellingsovereenkomst, doorgaans opgesteld door de werkgever, door een arbeidsrecht advocaat te laten controleren.

Arbeidsrecht advocaat inschakelen bij een vaststellingsovereenkomst

Het controleren van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst kunt u laten doen door een arbeidsrecht advocaat. Bij deze afspraken kunt u denken aan de hoogte van de transitievergoeding en andere financiële afspraken, zoals de eindafrekening. Daarnaast kunnen in de VSO afspraken worden gemaakt over de pensioenregeling, de fictieve opzegtermijn, ontslag uit een concurrentiebeding, geheimhouding en finale kwijting. Het laten controleren van deze afspraken door een arbeidsrecht advocaat is belangrijk om tot een zo gunstig mogelijke positie te komen.

Vaststellingsovereenkomst na laten kijken door een specialist in arbeidsrecht

Als werknemer is het verstandig om niet direct de door uw werkgever opgestelde vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Het controleren van een vaststellingsovereenkomst vergt veel kennis van het arbeidsrecht. Door uw VSO te laten nakijken door een specialist in het arbeidsrecht zorgt u ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien en kan uw zaak zo goed en snel mogelijk worden afgerond.

Het controleren van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst kunt u laten doen door een arbeidsrecht advocaat. Bij deze afspraken kunt u denken aan de hoogte van de transitievergoeding en andere financiële afspraken, zoals de eindafrekening. Daarnaast kunnen in de VSO afspraken worden gemaakt over de pensioenregeling, de fictieve opzegtermijn, ontslag uit een concurrentiebeding, geheimhouding en finale kwijting. Het laten controleren van deze afspraken door een arbeidsrecht advocaat is belangrijk om tot een zo gunstig mogelijke positie te komen.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?