Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Legitieme portie: erfrecht specialist

Bent u op zoek naar een erfrecht specialist op het gebied van de legitieme portie? Onze erfrecht advocaten helpen u graag verder. De legitieme portie is het erfdeel waar een kind recht op heeft. Indien een kind is onterfd door (één van) zijn ouders heeft hij op grond van de wet recht op het wettelijk minimum. Dit wettelijke minimum is de legitieme portie. Een erflater kan niet voorkomen dat zijn of haar kind zich beroept op de legitieme portie nadat het kind via het testament is onterfd. Een kind werd tot 2003 daardoor alsnog erfgenaam (voor een kleiner gedeelte). Met ingang van 2003 is dat veranderd. Slechts onterfde kinderen kunnen aanspraak maken op de legitieme portie. Andere wettelijke erfgenamen die zijn onterfd door de erflater kunnen geen aanspraak maken op een legitieme. Wilt u advies van een erfrecht specialist voor het doen van een beroep op uw legitieme portie, wilt u het verschil tussen de legitieme portie en het kindsdeel weten of heeft u hulp nodig bij berekening van uw legitieme portie? Neem dan nu contact met ons op!

Hulp erfrecht advocaat bij berekening legitieme portie

De legitieme portie is een vordering in geld. U kunt aanspraak maken op uw legitieme portie, ook als u bent onterfd. De vraag bij veel mensen is hoe groot is deze vordering. Een erfrecht advocaat kan u helpen bij het berekenen van de legitieme portie.

De hoofdregel stelt dat uw legitieme portie de helft is van het wettelijk erfdeel als u als kind niet zou zijn onterfd. Een voorbeeld van deze hoofdregel ziet er als volgt uit: als uw moeder, haar echtgenoot, u en uw twee broers achterlaat, zou u zonder onterving recht hebben op ¼ deel van de nalatenschap van uw moeder. In dat geval, zonder onterving, zou u ook recht hebben op spullen. Uw legitieme portie zou in dit voorbeeld bestaan uit de helft van ¼ deel, dus ⅛ deel. De legitieme portie is echter slechts een vordering in geld en zal dus niet bestaan uit spullen.

Om te voorkomen dat het vermogen bij leven wordt weggegeven, waardoor de legitieme portie kleiner wordt, wordt de legitieme portie niet alleen berekend over het vermogen op datum van overlijden van de erflater. Naast schulden worden bepaalde giften die bij leven door de erflater zijngedaan, ook meegerekend bij de berekening van de legitieme portie. Het totaal is vervolgens de legitimaire massa.

De legitieme portie wordt over de legitimaire massa berekend. Stel dat, in het hiervoor genoemde voorbeeld, moeder een vermogen had van € 156.000, een schuld van € 6.000 en via mee te rekenen giften € 50.000 weggegeven bij leven. De legitimaire massa zou dan
€ 200.000 euro zijn (€ 156.000 - € 6.000 + € 50.000). De legitieme portie zou in dit geval in beginsel ⅛ * € 200.000 = € 25.000 bedragen.

De berekening van een legitieme portie is niet altijd zo simpel en overzichtelijk als in ons voorbeeld. Als u hulp nodig heeft bij de berekening van uw legitieme portie kunt u terecht bij één van onze erfrecht advocaten.

Beroep op de legitieme portie: advocaat nodig?

Nadat de legitieme portie op de juiste manier is berekend door één van onze erfrecht advocaten, kunt u er een beroep doen. In beginsel geldt er bij het beroep op de legitieme portie een vervaltermijn van vijf jaar, welke begint te lopen op het moment van overlijden. Mocht u er na 5,5 jaar achter komen dat één van uw ouders is overleden, kunt u geen beroep meer doen op uw legitieme portie. De vervaltermijn kan in sommige gevallen zelfs korter zijn. Er kan u een termijn worden gesteld door de erfgenamen waarbinnen u een beroep moet hebben gedaan op de legitieme portie. Deze gestelde termijn moet blijken van een ‘redelijke termijn’. Het kan zijn dat een rechter (achteraf) bepaald wat een redelijke termijn is.

Wilt u deze discussie met de erfgenamen vermijden, zorg dan voor een tijdig beroep op uw legitieme portie. Onze erfrecht specialisten zullen zorgen voor een zo snel mogelijk en een tijdig beroep op uw legitieme portie.

Er bestaat een verschil tussen het opeisen van uw legitieme portie en een beroep doen op uw legitieme portie. De hoofdregel luidt dat een legitieme portie pas 6 maanden na het overlijden opeisbaar is. Om de langstlevende partner tegemoet te komen zijn er mogelijkheden om de opeisbaarheid uit te stellen bij testament. In dat geval kan er wel een beroep worden gedaan op de legitieme portie, waarbij de omvang van de legitieme portie wordt vastgesteld, maar kan de legitieme portie pas worden opgeëist na het overlijden van de langstlevende partner.

Het berekenen en opeisen van uw legitieme portie is vaak ingewikkeld. Het kan verstandig zijn een erfrecht advocaat in te schakelen om u hierin bij te staan. Neem daarvoor contact met ons op.

Erfbelasting over de legitieme portie

Als de wettelijke verdeling van toepassing is, waarbij de langstlevende partner de nalatenschap toebedeeld krijgt en de kinderen (als erfgenaam) slechts een niet opeisbare vordering krijgen, kan een onterving ertoe leiden dat de langstlevende minder erfbelasting hoeft te betalen. Als sprake is van niet opeisbare vorderingen, dan zal de langstlevende de erfbelasting voor de kinderen dienen “voor te schieten”. Als de legitieme portie lager is dan het erfdeel groot zou zijn, dan zal de langstlevende in beginsel minder belasting hoeven voor te schieten. Onterving wordt doorgaans niet gebruikt met als doel de toekomstige erfbelasting te verlagen. Met name bij grotere vermogens is het van belang u goed te laten informeren door een notaris over de testamentaire mogelijkheden en de fiscale gevolgen daarvan.

Vragen die in het kader van de legitieme portie kunnen opkomen zijn:

  • tot wanneer kan ik een beroep doen op mijn legitieme portie?
  • heb ik als legitimaris recht op informatie van de erfgenamen?
  • als ik een beroep doe op mijn legitieme portie, krijg ik dan niets meer op grond van het testament?
  • als ik op grond van het testament minder krijg dan mijn legitieme portie, wat kan ik dan?
  • wanneer kan ik een aanvullend beroep op mijn legitieme doen?
  • welke giften tellen allemaal mee bij de berekening van de legitieme portie? Is dat altijd beperkt tot 5 jaar voor het overlijden?
Legitieme portie opeisen?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid

Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.