Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Aanvullend beroep op legitieme portie: erfrecht specialist

De legitieme portie van een kind van de erflater (de legitimaris) bedraagt de helft van de waarde waarover de legitieme portie wordt berekend. Dit noemt met ook wel legitimaire massa. De legitimaire massa is – kort samengevat – samengesteld uit de waarde van de goederen van de nalatenschap, vermeerderd met door de erflater gedane giften en verminderd met de schulden van de nalatenschap. De waarde van hetgeen een legitimaris verkrijgt krachtens erfrecht komt in mindering op zijn legitieme portie. Als de erflater tijdens leven omvangrijke giften heeft gedaan, dan kan het zijn dat de erfgenaam/legitimaris een zogenoemd legitimair tekort heeft. Voorbeeld: Piet is erfgenaam voor 1/3 deel. Zijn erfdeel bedraagt in waarde 100. Omdat de erflater mede-erfgenamen Jan en Kees tijdens leven omvangrijke giften heeft gedaan, is de legitimaire aanspraak van Piet 120. Deze legitimaire aanspraak wordt verminderd met het erfdeel van 100, zodat een tekort resteert. Piet kan een aanvullend beroep doen op zijn legitieme portie. Hij verwerpt de nalatenschap dan niet. Zou hij dat namelijk wel doen, dan wordt de waarde op de legitieme portie in mindering gebracht en heeft hij slechts nog recht op 20.

Wilt u juridisch advies van een erfrecht advocaat over de mogelijkheden van het doen van een aanvullend beroep op uw legitieme portie?

Neem contact op voor passend advies
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?