Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Mediation in het erfrecht

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. De bedoeling is dat partijen het geschil zelf oplossen met behulp van een bemiddelaar. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandelingen tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen of als sprake is van escalatie van het conflict. Binnen het erfrecht kunnen conflicten ontstaan tussen de erfgenamen over de vereffening van de nalatenschap of geschillen tussen de langstlevende en de (stief)kinderen in verband met een vruchtgebruik op de woning van erflater. Het doel van de mediation is om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van de partijen.

In erfrechtzaken kan mediation helpen een langdurige procedure te voorkomen. Zo kan het vertrouwen tussen de executeur en de erfgenamen of tussen de erfgenamen onderling worden hersteld, waardoor een oplossing in der minne kan worden bereikt. Komt u er met elkaar niet uit en wilt u samen het gesprek aangaan met een mediator? Neem contact met ons op!

Erfrecht advocaat inschakelen als mediator

Soms lijkt er maar geen einde te komen aan de discussies die over en weer gevoerd worden tussen erfgenamen, met als gevolg dat een oplossing uitblijft. Het inschakelen van een erfrecht advocaat als mediator is dan voor beide partijen een goede uitweg als partijen een juridische procedure willen voorkomen.

De mediator is een onafhankelijk persoon. U bent niet verplicht om mee te werken aan deze manier van conflictoplossing. Mediation heeft alleen kans van slagen als partijen er samen uit willen komen. Er wordt een mediationovereenkomst gesloten om alles in goede banen te leiden. Het streven is om in vertrouwelijkheid tot een oplossing te komen en aan het einde van het traject een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Op deze manier kan een dure en tijdrovende gerechtelijke procedure worden voorkomen. 

Onze erfrecht advocaten hebben met succes de MfN mediation opleiding afgerond! Mocht u bij de afwikkeling van een nalatenschap in conflict dreigen te komen, maar wilt u dit voorkomen?

Gecertificeerde erfrecht mediator nodig?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?