Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Erfgenamen: juridisch advies erfrecht specialist

De afwikkeling van een nalatenschap kan ingewikkeld zijn. Voor de erfgenamen kan het inwinnen van juridisch advies van een erfrecht specialist essentieel zijn. Binnen het erfrecht is een erfgenaam iemand aan wie (een deel van) de erfenis wordt nagelaten. U bent deelgerechtigde in de goederen en het vermogen van de nalatenschap. De erflater kan in zijn uiterste wil vastleggen wie hij als erfgenaam benoemt.

Bij het ontbreken van een testament bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. In het erfrecht zijn vier groepen erfgenamen bepaald. In de eerste plaats de langstlevende (echtgenoot, geregistreerde partner) en de kinderen. Als de kinderen van erflater niet meer leven: de kleinkinderen. Vervolgens de ouders en/of broers en zussen. Ook hier geldt dat de kinderen van overleden broers en/of zussen in hun plaats treden. Als derde de grootouders en ten slotte zijn de overgrootouders erfgenaam.  Mochten er twee kinderen, een zus en een overgrootvader zijn, zijn de twee kinderen gezamenlijk erfgenaam. De erfgenamen komen altijd slechts uit één groep.

Is een dierbare pas overleden en bent u in het testament benoemd tot erfgenaam? Zijn er naar aanleiding hiervan vragen bij u omgekomenen en bent u op zoek naar juridisch advies van een specialist op het gebied van erfrecht? Neem dan nu contact met ons op.

Onterven erfgenaam: hulp inschakelen erfrecht advocaat

De erflater kan bij testament laten vaststellen dat hij één of meerdere erfgenamen onterft. Dit houdt in dat iemand geen recht meer heeft op een deel uit de nalatenschap. Een kind heeft echter altijd recht op de legitieme portie. De legitieme portie is slechts een vordering in geld, niet in goederen.

Mocht u zijn onterfd, kan het in bepaalde gevallen verstandig zijn hulp in te schakelen van een erfrecht advocaat. Onze erfrecht advocaat kan voor u in overleg treden met de andere erfgenamen en kan u helpen bij het opeisen van uw legitieme portie.

Mediation erfrecht advocaat: erfgenamen

Bij conflicten tussen erfgenamen bij de afwikkeling van een nalatenschap kan mediation uitkomst bieden. Een mediator is een onafhankelijk persoon. Onze erfrecht advocaten hebben met succes de MfN mediation opleiding afgerond. Mocht u conflicten willen oplossen of voorkomen, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Meer informatie
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?