Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Wilsrechten: erfrecht advocaat nodig?

Wilsrechten zijn rechten ter bescherming van een kind in het geval één van zijn of haar ouders overlijdt. In de wet is het zo geregeld dat als iemand komt te overlijden en er een partner en minstens één kind wordt nagelaten, het eigendom van de gehele nalatenschap overgaat naar de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. De kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering in geld. Deze vordering wordt pas opeisbaar als de langstlevende overlijdt. Als gevolg hiervan kunnen dierbare erfstukken nog niet worden opgeëist. Wat nu als de langstlevende opnieuw in het huwelijk treedt? Er is dan sprake van zogenaamd stiefoudergevaar. Om dit te voorkomen zijn de wilsrechten in het leven geroepen. Er is beoogd om kinderen uit het eerste huwelijk te beschermen.

Wilsrechten inroepen

Een kind krijgt door de (wettelijke) verdeling na het overlijden van een eerste ouder een vordering op zijn langstlevende ouder. Een wilsrecht is een recht wat aan een kind toekomt op grond van de wet. Het inroepen van een wilsrecht is slechts mogelijk als deze niet zijn uitgesloten of beperkt in het testament van de erflater.

Een wilsrecht houdt in dat de langstlevende in geval van hertrouwen de verplichting heeft om op verzoek van het kind, goederen over te dragen aan het kind tot ten hoogste de waarde van de niet-opeisbare vordering. De langstlevende behoudt wel het recht op vruchtgebruik van de goederen. De woning kan in zo’n geval op papier van één van de kinderen zijn, terwijl de langstlevende hierin mag blijven wonen vanwege het recht op vruchtgebruik.

Wilsrechten inroepen met hulp van erfrecht specialist

De wilsrechten kunnen zowel tegen een eigen ouder als tegen een stiefouder worden ingeroepen.

Er bestaan vier momenten wanneer een wilsrecht kan worden ingeroepen, namelijk:

  1. de langstlevende doet aangifte van zijn voornemen om te hertrouwen;
  2. de langstlevende is hertrouwd en overlijdt. De geldvordering, die tot stand kwam als gevolg van het overlijden van de eerste ouder, is opeisbaar geworden;
  3. het kind krijgt een niet-opeisbare vordering op zijn stiefouder wegens overlijden van de hertrouwde langstlevende ouder;
  4. de stiefouder overlijdt en als gevolg daarvan is de geldvordering van het kind op de stiefouder is opeisbaar geworden.

Wilt u voorkomen dat een familie-erfstuk als gevolg van hertrouwen van de langstlevende ouder bij de stieffamilie terecht komt? Dan is het aan te raden tijdig een beroep op uw wilsrechten te doen. Heeft u vragen over hoe het zit met de eigendomsrechten van goederen na het inroepen van uw wilsrecht? Een erfrecht specialist kan u ook daarover adviseren en behulpzaam zijn.  

Uw wilsrechten inroepen?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?