Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Advies van een erfrecht advocaat bij onterving

Onterven klinkt in eerste instantie definitief en hierover kunnen veel vragen bestaan. Waar moet ik aan denken bij het onterven van mijn echtgenoot/echtgenote of (één van) mijn kinderen? Wat zijn de gevolgen van onterving? Of misschien bent u zelf onterfd en wilt u weten of u daartegen iets kunt doen c.q. hoe u uw legitieme portie kunt inroepen en zo mogelijk opeisen. Advies van een erfrecht advocaat kan u in deze situaties helpen, zeker gelet op het feit dat in het erfrecht nogal wat termijnen van belang zijn.

Op grond van de wet of op grond van een testament kunnen personen erfgenaam worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan echtgenoten die erfgenaam worden van de nalatenschap van hun overleden partner of aan kinderen die erfgenaam worden van de nalatenschap van hun overleden ouder.

Als iemand wordt onterfd, wordt hem het recht ontnomen om te mee te delen in de erfenis van de overledene. Mocht u iemand willen onterven zult u hiervoor naar de notaris moeten, omdat bij testament kan worden afgeweken van de wettelijke regels.

Een onterfd persoon hoeft niet op de hoogte te zijn van de onterving. Het verdient echter wel aanbeveling om voorafgaand aan een eventueel in uw testament op te nemen onterving advies in te winnen van een erfrecht advocaat. Onze erfrecht advocaten kunnen u bijstaan en advies geven over de mogelijke gevolgen en eventuele alternatieven, zoals het toekennen van een kleiner erfdeel of een erfrechtelijke aanspraak in de vorm van een legaat.

Heeft u vragen over onterving? Vraag advies aan een van onze erfrecht advocaten!

Advocaat nodig bij onterven kind en aanspraak maken op legitieme portie

Door een kind te onterven voorkomt u dat deze erfgenaam wordt van uw nalatenschap. Helemaal onterven is wettelijk gezien niet mogelijk, althans in die zin dat een kind altijd nog een beroep kan doen op zijn/haar legitieme portie. Een erfrecht advocaat kan u helpen bij het opeisen van uw legitieme portie en/of het inwinnen van informatie om de legitieme portie te kunnen berekenen.

Als legitimaris komt een kind op als schuldeiser van de nalatenschap. Een legitimaris is niet (zoals een erfgenaam) deelgerechtigd in de goederen van de nalatenschap, maar krijgt slechts een geldvordering. Testamentair kan worden vastgelegd dat de legitieme portie pas betaald hoeft te worden als ook de langstlevende echtgenoot (of partner) is overleden. Lees op de pagina over de legitieme portie meer over het onterfde kind en het aanspraak maken op de legitieme portie.

Bent u onterfd en wilt u aanspraak maken op uw legitieme portie? Neem contact met ons op en één van onze erfrecht advocaten helpt u graag verder!

Advocaat nodig bij onterven partner

Een onterfde echtgenoot of geregistreerde partner heeft, in tegenstelling tot het kind, geen recht op een legitieme portie. Het is echter niet zo dat de onterfde partner geen recht meer heeft op de helft van een bestaande huwelijksgemeenschap. Door verdeling van de huwelijksgemeenschap komt de ene helft toe aan de onterfde partner en de andere helft aan de erfgenamen.

Een onterfde echtgenoot of geregistreerde partner heeft wel andere rechten. Denk hierbij aan het vruchtgebruik. Bij vruchtgebruik op de woning en de inboedel kan de onterfde partner gebruik blijven maken van de meubels en in het huis blijven wonen.

Weten wat uw rechten zijn?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid

Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.