Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing?

Een collectieve arbeidsovereenkomst, ook wel cao genoemd, geldt tussen een of meer werkgevers en een of meer vakbonden. Daarnaast bestaan coa’s die worden gesloten tussen een onderneming en een vakbond. Men spreekt dan van een ondernemers-cao. De cao’s regelen arbeidsvoorwaarden van individuele werknemers op collectief niveau.

Een cao wordt aangegaan voor bepaalde tijd, meestal voor twee jaar,  maar soms ook voor één jaar. Er geldt een maximumduur van vijf jaar. Indien een cao na afloop niet wordt opgezegd door betrokken partijen, dan wordt deze automatisch verlengd met eenzelfde termijn. Het kan ook zijn dat (één van de) partijen de cao opzegt. Dan volgen nieuwe onderhandelingen met als sluitstuk een nieuwe cao. De cao kan ook aflopen zonder dat een nieuwe cao wordt gesloten. In dat geval blijven de bepalingen uit de oude cao wel van toepassing op de al gesloten individuele arbeidsovereenkomsten.

De rechten en plichten uit de cao gelden in beginsel slechts voor (de aangesloten leden van) de partijen die de cao hebben gesloten. Een cao kan door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend worden verklaard. Dit houdt in dat een cao geldt voor een gehele bedrijfstak. Een arbeidsrecht advocaat beschikt over de kennis omtrent de cao’s en kan controleren of de voor u geldende cao algemeen verbindend is verklaard. Daarnaast kan een arbeidsrecht advocaat u adviseren over uw rechten en plichten op basis van de geldende cao.

Geldt voor u een CAO en hebt u daar vragen over, laat u adviseren door een arbeidsrecht advocaat!

Incorporatiebeding

In de individuele arbeidsovereenkomst is vaak een zogenaamd incorporatiebeding opgenomen. Een incorporatiebeding is een beding waarmee een CAO in haar geheel in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Daarmee maakt de cao onderdeel uit van de tussen werkgever en werknemer overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Ook indien in de individuele arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar een specifieke bepaling uit de cao, dan maakt deze onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst.

Indien de werkgever zich niet houdt aan de cao kan de werknemer de werkgever hier op aanspreken of hem in rechte betrekken. Hiervoor dient een dagvaarding ingediend te worden bij de kantonrechter.

Heeft u hulp nodig bij de uitleg van een specifieke bepaling uit een collectieve arbeidsovereenkomst? Of houdt uw werkgever zich niet aan de bepalingen uit de cao en wilt u hem in rechte betrekken? Onze arbeidsrecht advocaat staat u hier graag in bij. Neem contact met ons op!

Specialistisch advies over uw CAO nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?