Bovenwettelijke WW

Begin januari 2018 was in het Financieel Dagblad te lezen dat het kabinet wil dat de bovenwettelijke WW wordt afgeschaft. De werkgevers en vakbonden in het primair onderwijs vinden dat het kabinet met dat voorstel buiten zijn boekje gaat. Politiek Den Haag heeft naar hun mening niets te zeggen over het arbeidsvoorwaardenoverleg dat aan de cao-tafel plaatsvindt en een zaak is tussen werkgevers en werknemers.

Wie kan aanspraak maken op bovenwettelijke WW?

Naast de standaard WW-uitkering kunnen ambtenaren in sommige gevallen ook nog aanspraak maken op een bovenwettelijke uitkering. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar het soort ambtenaar. Het betreft ambtenaren werkzaam bij een gemeente, de provincie, in het onderwijs, etcetera.

 

Wat is een bovenwettelijke WW?

Naast een WW-uitkering kunnen ambtenaren recht hebben op een bovenwettelijke WW-uitkering. Voorheen hadden ambtenaren bij ontslag recht op een wachtgeldregeling. De bovenwettelijke WW vervangt deze regeling.  De bovenwettelijke WW-uitkering bestaat meestal uit een aanvullende en een aansluitende uitkering.

 

   Ik word ontslagen en heb een vraag over de bovenwettelijke WW.

 

Aanvullende uitkering

De aanvullende uitkering is, zoals de naam het al zegt, een aanvulling op de WW-uitkering. De hoogte verschilt per overheidssector en is afhankelijk van leeftijd en diensttijd. In beginsel bedraagt de uitkering 70% van het dagloon. De duur is in elk geval net zo lang als de WW-uitkering, maar kan ook per overheidssector verschillen.

 

Aansluitende uitkering

De aansluitende uitkering is de uitkering na afloop van de aanvullende uitkering. Om in aanmerking te komen moet een recht op WW bestaan en er moet sprake zijn van een bepaalde ontslaggrond. Ook deze ontslaggronden verschillen weer per overheidssector. De meest genoemde gronden zijn reorganisatie, disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid. De duur is afhankelijk van de leeftijd en het dienstverband en de hoogte is meestal gelijk aan 70% van het dagloon.

 

Heb je te maken met ontslag en wilt je meer informatie over jouw recht op de bovenwettelijke WW? Neem dan contact met ons op.