NOW3: aanvragen vanaf 16 november 2020

Als werkgever kunt u gebruik maken van de steunmaatregel NOW3 (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). U kunt vanaf 16 november 2020 eventueel met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020). Aanvragen kan tot 13 december 2020.

De NOW is, nu de coronacrisis voortduurt, verlengd per 1 oktober 2020 met negen maanden. Echter  NOW3 is versoberd ten opzichte van de NOW2. De NOW3 is in drie periodes van drie maanden verdeeld, waarin de voorwaarden per tijdvak worden aangepast.

Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met maart 2021 (aanvragen mogelijk vanaf 15 februari tot 15 maart 2021) en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (aanvragen mogelijk vanaf 17 mei tot 13 juni 2021). Voor elk tijdvak kunt u als werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen.

De belangrijkste NOW veranderingen voor u op een rij:

  • Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20 procent naar 30 procent.
  • De noodsteun over 9 maanden wordt geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80 naar 70 naar 60 procent.
  • De mogelijkheid bestaat om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10, 15 en 20 procent zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De in de NOW2 geldende korting wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

Het is van groot belang dat u als werkgever een goede inschatting maakt van uw situatie met het oog op de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming die later volgt.

Wanneer u minder omzetverlies heeft geleden dan u heeft opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, dan kunt u worden geconfronteerd met een terugvordering.

Om u te helpen bij het maken van een inschatting, zijn online rekenhulpen ontwikkeld. Het advies is om daadwerkelijk gebruik te maken van die rekenhulp alvorens een aanvraag in te dienen, een en ander om onaangename verrassingen te voorkomen.