Overige specialisaties

Rechtsgebieden

Schipper en Lof advocaten in Alkmaar
Schipper en lof advocaten in Alkmaar
Schipper en Lof advocaten in Alkmaar

Meer dan een advocaat

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en erfrecht. Een zaak gaat echter vaak verder dan één rechtsgebied. Onze kennis beperkt zich dan ook niet tot onze kernspecialisaties. Astrid Lof, Mathieu Schipper en Tessa Proper zetten zich voor de volle 100% voor u in. Hieronder ziet u waarmee zij u allemaal kunnen helpen.

Meer dan 15 jaar ervaring

Transparant

Meer dan een advocaat

Ambtenarenrecht: vlot procederen

Ellenlange procedures waar geen eind aan lijkt te komen. Dit proberen wij te voorkomen. Vooral dossiervorming is erg belangrijk, zowel voor de ambtenaar als voor de overheidsinstantie. In het ambtenarenrecht zijn ook termijnen van het grootste belang. Maakt u niet tijdig bezwaar, dan kan een negatieve beoordeling uw rechtspositie schaden. Voor een advocaat in ambtenarenrecht bent u bij Astrid Lof aan het juiste adres.

Contractenrecht: transparante overeenkomsten

Duidelijke afspraken kunnen geschillen voorkomen. Het is dan ook zaak om deze afspraken zo transparant mogelijk op papier te zetten. Wij begeleiden u bij het voeren van contractonderhandelingen, het beoordelen en opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden. Astrid Lof zorgt voor goede begeleiding tijdens het opstellen van deze contracten.

Intellectueel Eigendomsrecht: rechtsbescherming

Uw werk beschermen? Per rechtsgebied verschillen de rechten van aard, omvang en duur. Astrid Lof helpt u op het moment dat er inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrecht, domeinnaam, handelsnaam, merk of model.

Wij nemen uw zorgen uit handen

Deskundige begeleiding

Investeren in kennis en kunde

Mediation: samen voor de beste uitkomst

Een gezamenlijk probleem waar u niet samen uitkomt? Zakelijk of privé? Het doel van mediation, of bemiddeling, is het vinden van een oplossing voor een gezamenlijk probleem. In deze oplossing moeten beide partijen zich kunnen vinden. Zowel Mathieu Schipper als Astrid Lof kan bemiddelen tijdens een conflict.

Ondernemingsrecht: samen door één deur

Hebt u een onderneming samen met één of meer compagnons en loopt het niet meer lekker? Een geschil tussen de compagnons heeft invloed op het reilen en zeilen van de onderneming. Het is dan ook zaak om een eventueel conflict zo snel en effectief mogelijk op te lossen. Soms lukt het niet om één en ander in onderling overleg op te lossen. Dan is een procedure onvermijdelijk. Astrid Lof kan u hierin bijstaan.