De Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) is een specialisatievereniging voor advocaten. Op 18 juni 2013 werd de VEAN opgericht en is sindsdien enorm gegroeid. Slechts gespecialiseerde erfrechtadvocaten kunnen toetreden tot de VEAN. Wij zijn dan ook zeer trots op onze erfrecht specialisten Mathieu Schipper [link] en Tessa Proper [link] de erkenning van de VEAN hebben.

De VEAN bewaakt hiermee de kwaliteit van de aangesloten leden. De VEAN bewaakt, beheert en verbetert daarnaast de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden door onder andere als kennisplatform te fungeren. Ze organiseert onder andere cursussen, seminars en opleidingen voor haar leden.

 

De VEAN eisen waaraan een erfrecht advocaat dient te voldoen

De advocaten die lid willen worden van de VEAN dienen aan een aantal eisen te voldoen en wel de volgende.

 • minimaal 5 jaar onafgebroken als advocaat ingeschreven staan;
 • in het bezit zijn van een stageverklaring;
 • minimaal 500 uren per jaar als advocaat werkzaam zijn op het gebied van erfrecht;
 • het VEAN examen met goed gevolg afronden;
 • blijven voldoen aan de permanente opleidingseisen.

 

Specialistische kennis waarover de VEAN erfrecht specialist beschikt

Een advocaat die lid is van de VEAN heeft specialistische kennis over onder andere de volgende onderwerpen:

 • aanvaarding van de nalatenschap
 • verdeling van de nalatenschap
 • vereffening van de nalatenschap
 • problemen rond de aanstelling of taakuitvoering van een executeur
 • legitieme portie
 • legaten
 • wilsrechten
 • bewindvoering
 • ouderlijke boedelverdeling
 • inbreng
 • giften
 • versterferfrecht

 

Onze erfrecht advocaten zijn lid van de VEAN

Mathieu Schipper en Tessa Proper zijn beiden lid van de VEAN. Zij beschikken dan ook over specialistische kennis en bieden hoogwaardige kwaliteit op het gebied van erfrecht.