Werken in tropische temperaturen

De afgelopen weken heeft het weer in Nederland zomerse temperaturen bereikt. Dat heeft rechtstreekse  invloed op de arbeidsomstandigheden van werknemers.

Arbobesluit

Volgens het Arbobesluit mag de temperatuur op de werkplek niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Specifieke temperaturen zijn weliswaar niet genoemd, maar werkgevers dienen er alles aan te doen om gezondheidsklachten en schade te voorkomen. Indien werken bij een hoge temperatuur niet kan worden voorkomen , moet de werkgever nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is. Een oplossing is om werken in de warmte te verkorten, bijvoorbeeld door het instellen van een tropenrooster of door de werkzaamheden af te wisselen met werken in een koelere ruimte. Maar ook aan het plaatsen van een airco, zonwering toepassen, platte daken nat maken en houden en zorgen dat warmte producerende apparaten goed geïsoleerd worden.

Maximalen

Voor kantoren en kleine werklokalen bestaan vuistregels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht. Bij temperaturen boven de 26 graden is er sprake van een extra lichamelijke belasting en dient de werkgever na te denken over maatregelen. Indien sprake is van licht fysiek kantoorwerk geldt er echter een maximum van 28 graden. Voor zeer inspannend lichamelijk werk geldt een maximum van 25 graden, tenzij er geen voelbare luchtstroom is, dan is het maximum maar 23 graden.

Maatregelen

Een werkgever zal dus al vrij snel maatregelen moeten nemen. Deze maatregelen kunnen op verschillende manieren genomen worden, zolang het maar verlichting geeft voor de werknemers. Ook werknemers moeten maatregelen nemen, te denken valt hierbij aan voldoende drinken, luchtige droge kleding dragen en zorgen dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft. Indien een werkgever niet voldoende doet om het werken in de hitte veilig en draaglijk te houden, dan kunnen werknemers de arbeidsinspectie of de arbodienst inschakelen.

 

Doet je werkgever niet genoeg om de arbeidsomstandigheden goed te houden en wil je advies? Neem dan contact met ons op!