Arbeidsrecht

Rechtsgebied

Schipper en Lof advocaten in Alkmaar
Schipper en Lof advocaten in Alkmaar

Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer in een arbeidsrelatie. Bij arbeidszaken dient niet alleen te worden gedacht aan ontslagzaken, maar ook bijvoorbeeld aan advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden, reïntegratieproblemen, loonvorderingen en werkgeversaansprakelijkheid.

Schipper en Lof Advocaten biedt dienstverlening op het gebied van:

  • individueel en collectief ontslagrecht;
  • beëindigingsovereenkomsten;
  • arbeidsvoorwaarden inclusief CAO-recht;
  • reorganisaties;
  • medezeggenschap;
  • disciplinaire maatregelen;
  • concurrentie- en relatiebeding;
  • reïntegratie;
  • werkgeversaansprakelijkheid;
  • arbowet- en regelgeving.

Advocaten