Arbeidsrecht advocaat

in Alkmaar

Schipper en Lof advocaten in Alkmaar
Schipper en lof advocaten in Alkmaar
Schipper en Lof advocaten in Alkmaar

WAB

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB). Wilt u meer weten over wat dat voor u betekent, klik dan op onderstaande link.

Arbeidsrecht advies: voor werkgevers en werknemers

Uw zorgen uit handen nemen. Dat doen we graag. Zo kunt u met een gerust hart uw eigen werkzaamheden voortzetten. Wij adviseren, onderhandelen en handelen voor zowel werkgevers als werknemers. Wij helpen u graag.

 • Uw zaak is onze zaak
 • Meer dan 15 jaar ervaring
 • Als u geen zaak heeft, vertellen wij u dat ook

Een conflict op de werkvloer

Bent u onterecht ontslagen? Dreigt een werknemer langdurig uit te vallen wegens ziekte? Of heeft u een arbeidsconflict en komt u er samen niet uit? In deze situaties is het belangrijk dat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Wij staan u graag bij tijdens dit ingewikkelde proces.

Vaststellingsovereenkomst

Als werkgever en werknemer overeenstemming bereiken over de beëindiging van het dienstverband en de voorwaarden daarvan, is sprake van ‘beëindiging met wederzijds goedvinden’. De afspraken die in verband daarmee worden gemaakt moeten schriftelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Ik kan u helpen met het controleren van uw vaststellingsovereenkomst. Lees meer…

Te laat beginnen, te veel kosten

U wilt zo snel mogelijk uit deze vervelende situatie komen. Hoe verder u in het proces zit, hoe ingewikkelder het wordt. Daarom is het belangrijk tijdig te beginnen met dossieropbouw. Zo weet u precies wat uw rechten en plichten zijn.

Uw arbeidsrecht advocaat: van alle markten thuis

Een conflict op de werkvloer gaat vaak verder dan één rechtsgebied. Daarom heb ik, Astrid Lof, mij verdiept in meer dan één rechtsgebied. Dit zijn onder meer ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Ik haal alles uit de kast om u het beste bij te kunnen staan. Waarmee kan ik u helpen?

Meer over arbeidsrecht

Zoekt u iemand die u kan bijstaan op een specifiek rechtsgebied? Met onderstaande zaken helpen wij u graag verder:

 • Arbowet: houdt uw werkgever zich niet aan de regels van de arbowet?
 • beëindigingsovereenkomsten: waar heeft u recht op bij beëindiging van een werkrelatie? En hoe stelt u als werkgever een beëindigingsovereenkomst op?
 • concurrentiebeding: wilt u er zeker van zijn dat uw werknemer u na afloop van het dienstverband geen concurrentie aandoet?
 • disciplinaire maatregelen: gedraagt uw werknemer zich niet naar behoren?
 • medezeggenschap: wilt u als werknemer meer inspraak en invloed op het beleid?
 • onderhandeling arbeidsvoorwaarden (incl. CAO-recht): kunt u als werknemer meer uit uw arbeidsvoorwaarden halen?
 • ontslagrecht: wat zijn uw rechten bij verschillende vormen van ontslag?
 • re-integratie: welke verplichtingen hebt u als werkgever met betrekking tot re-integratie?
 • relatiebeding: wilt u als werkgever niet dat uw oud-werkrelaties nog contact hebben met uw huidige werkrelaties?
 • reorganisaties: wat zijn uw rechten bij ontslag met als reden verandering van of in een organisatie?
 • werkgeversaansprakelijkheid: wat zijn uw rechten als u letsel oploopt tijdens uw werkzaamheden?