Bent u ontslagen op staande voet? Snelle actie is geboden.

Heeft uw werkgever u op staande voet ontslagen? Wat zijn hiervan voor u de (financiële) gevolgen en aan welke regels moet het ontslag voldoen wil het rechtsgeldig zijn?

De gevolgen van een ontslag op staande voet voor een werknemer zijn zeer ingrijpend: niet alleen stopt uw salaris direct; u kunt doorgaans ook geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering en/of transitievergoeding.

Uw werkgever kan dan ook niet zomaar een ontslag op staande voet geven. Er bestaan strikte voorwaarden waar het ontslag aan moet voldoen wil het rechtsgeldig zijn. Zo moet er sprake zijn van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Ook moet het ontslag ‘onverwijld’, dat wil zeggen direct na het incident, zijn gegeven.

Niet alleen de reden voor ontslag speelt een rol maar ook de vorm waarin het ontslag heeft plaatsgevonden is zodoende van belang. Een ontslag op staande voet dient u zodoende niet zomaar te accepteren. In veel gevallen is terugkeren vaak niet meer mogelijk of niet wenselijk vanwege het conflict tussen beide partijen. Raadzaam voor zowel u als werknemer als voor uw werkgever is om een onderlinge regeling te treffen tot een vaststellingsovereenkomst. Voor uw werkgever speelt hierbij het voordeel dat hij geen procedure bij de rechter hoeft te vrezen en u kunt hiermee uw recht op een werkloosheidsuitkering veilig stellen.

U kunt op staande voet ontslagen worden als uw werkgever u beschuldigt van ernstig verwijtbaar handelen. Dringende redenen kunnen onder andere zijn: diefstal, mishandeling, dronkenschap of in bepaalde gevallen werkweigering. Uw werkgever moet het ernstig verwijtbaar gedrag kunnen bewijzen. Een vermoeden van diefstal is uiteraard niet voldoende voor ontslag op staande voet. Ook een reeks aan verwijten naar de werknemer toe zijn geen dringende reden voor een ontslag op staande voet. Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2020:2708.

Resumerend kan worden vermeld dat u wordt geadviseerd géén beëindigingsovereenkomst te tekenen, te wachten met het aanvragen van een werkloosheidsuitkering, een ervaren advocaat arbeidsrecht in te schakelen om te onderzoeken of het ontslag rechtsgeldig is en zo nee het ontslag op staande voet aan te vechten.

 

Schipper & Lof Advocaten

Astrid Lof