Binnenkort moet het vakantiegeld weer worden uitbetaald! Mag een werkgever bij financiële problemen door de Coronacrisis het uitkeren van het vakantiegeld in mei uitstellen? Wat zegt de wet hierover? En hoe staat de Vakbond FNV hier tegenover?

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)

Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever het vakantiegeld uitbetaalt geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 uiterlijk in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst. In veel cao’s en arbeidsovereenkomsten is echter bepaald dat de uitbetaling in de maand mei plaatsvindt.

Tegemoetkoming Vakbond FNV

Vorige week heeft vakbond FNV laten weten dat werkgevers vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen mogen uitbetalen wanneer zij kampen met financiële problemen.  Vakbond FNV komt werkgevers, die niet voldoende hebben aan de noodsteun van het kabinet, hiermee tegemoet.  Het uitstellen van de uitbetaling van het vakantiegeld is als een laatste redmiddel en om een eventueel faillissement te voorkomen.

Toestemming werknemer

Voor uitstel van betaling of betaling in termijnen moet de werkgever echter wel de instemming van de werknemer hebben. Aangeraden wordt om dit schriftelijk vast te leggen.

Betaling vakantiegeld en NOW-subsidie

Werkgevers die gebruikmaken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (de NOW-regeling) van de overheid voor een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen daarmee ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld voor de maanden maart, april en mei. Echter het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer.

Reservering vakantiegeld

Werkgevers behoren gedurende het jaar het vakantiegeld van hun werknemers opzij te zetten, zodat het geld in mei uitgekeerd kan worden. Toch doen veel werkgevers dat niet.  Ondernemingen die buiten een cao vallen kunnen in overleg met en met instemming van hun werknemers nu kiezen voor een betaling in termijnen of betaling op een latere datum. Maar niet uitkeren is wettelijk niet mogelijk en niet aan de orde.