Einde dienstverband: verrekening teveel opgenomen vakantiedagen

Het aantal vakantiedagen waarop u per jaar recht heeft, is volgens de wet minimaal viermaal het aantal dagen dat u per week werkt. Het recht op extra zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen kan in de cao of in de arbeidsovereenkomst zelf zijn opgenomen. De opbouw vindt plaats naar evenredigheid van de arbeidsduur per week.

U dient er rekening mee te houden dat u deze vakantiedagen moet opbouwen gedurende het jaar. Als u gedurende het jaar uit dienst gaat, loopt u het risico dat u meer vakantiedagen hebt opgenomen dan u daadwerkelijk had opgebouwd. De vraag die speelt is of de werkgever dan een vordering op u heeft die hij mag verrekenen met het nog verschuldigde loon. Of is verrekening van teveel genoten vakantiedagen in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

De wet bepaalt dat de werknemer, die bij het einde van de arbeidsovereenkomst vakantiedagen over heeft, recht heeft op het loon over deze dagen (art. 7:641 Burgerlijk Wetboek). De wet bepaalt echter niét dat de werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst een negatief saldo aan vakantiedagen heeft, het loon over deze dagen aan de werkgever moet vergoeden. Verder bepaalt de wet dat de werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst zijn vordering op de werknemer slechts in een beperkt aantal gevallen mag verrekenen met het loon (art. 7:632 Burgerlijk Wetboek).

Het oordeel van de rechter in gelijksoortige kwesties is door de jaren heen tweeledig. Zo zijn er eerdere uitspraken van de rechter die spreken in het voordeel van de werknemer. De werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst een negatief saldo aan vakantiedagen heeft, behoeft het loon over deze dagen niet aan de werkgever te vergoeden aangezien daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat. Echter een andere redenering is dat er bij een negatief saldo aan vakantiedagen sprake is van een voorschot op het loon. Het loon over het negatieve verlofsaldo is onverschuldigd betaald en dient zodoende door de werknemer te worden terugbetaald.  De werkgever kan echter alleen niét terugvorderen als dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard zou zijn. Om misverstanden te voorkomen zou een schriftelijke overeenkomst een uitkomst kunnen bieden.