Niet op vakantie? Let op uw vakantiedagen!

Een kwart van de Nederlanders gaat dit jaar niet op vakantie. Misschien sla jij dit jaar ook wel een keertje over. Is dat het geval, dan is het toch verstandig om dit jaar (een deel van) jouw vakantiedagen op te nemen. Dit in verband met de vervaltermijn van de vakantiedagen.

Recht op vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op vier maal de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Bij een fulltime werkweek heeft de werknemer ten minste recht op 20 doorbetaalde dagen vakantie (dus vier weken). Daarnaast kan een werknemer op basis van de individuele arbeidsovereenkomst of een CAO recht hebben op zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. In Nederland hebben werknemers die op fulltime basis werkzaam zijn vaak recht op 25 vakantiedagen. Dat zijn dan 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

Verval- en verjaringstermijn

Een werknemer dient goed bij te houden hoeveel vakantiedagen hij of zij heeft opgenomen in een jaar. Vakantiedagen kunnen namelijk vervallen. De vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen is zes maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. De vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2018 dienen dus vóór 1 juli 2019 opgenomen te worden. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen  geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

De vervaltermijn wordt redelijk strikt gehanteerd. Een uitzondering geldt voor de situatie dat de werkgever de werknemer niet redelijkerwijs in staat heeft gesteld om de vakantiedagen op te nemen. In dat geval geldt de verjaringstermijn van vijf jaar. Indien een werknemer niet in staat is om vakantie op te nemen, dan kan hij of zij ook in overleg met de werkgever de vervaltermijn verlengen. Gedurende het dienstverband mogen bovenwettelijke vakantiedagen bovendien worden afgekocht. Dat geldt niet voor wettelijke vakantiedagen. Die mogen alleen aan het einde van het dienstverband worden uitbetaald.

Het is dus zaak om goed in de gaten te houden hoeveel vakantiedagen u nog heeft om te voorkomen dat deze komen te vervallen en u daarop geen aanspraak meer kunt maken.

Heb je een vraag over je vakantiedagen, neem dan contact met ons op!