Wat te doen met een overschot aan vakantiedagen?

Heeft u uw vakantiedagen dit afgelopen jaar opgespaard omdat u nergens heen kon door de coronamaatregelen? Mogelijk heeft u geen van uw vakantiedagen opgenomen en bestaat er nu een overschot. Kan uw baas u verplichten om die dagen toch op te nemen?  En is het mogelijk uw vakantiedagen te laten uitbetalen? Hoe zit het juridisch?

Wij kennen in Nederland twee soorten vakantiedagen: wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Op hoeveel vakantiedagen u recht heeft, hangt af van het aantal uren dat u per week werkt. Dit wordt uitgedrukt in uren en is op jaarbasis vier keer uw aantal contracturen. Werkt u 40 uur per week, dan heeft u dus recht op 160 vakantie-uren en daarmee 20 vakantiedagen. Daar bovenop geven veel werkgevers nog extra (bovenwettelijke) vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die u op heeft gebouwd in 2020 vervallen dus op 1 juli 2021. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas vijf jaren na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen die u heeft opgebouwd in 2020 verjaren dus pas op 1 januari 2026.

U wilt uw vakantiedagen niet opnemen maar laten uitbetalen kan dat? Wettelijke vakantiedagen mogen in principe niet worden uitbetaald. De bovenwettelijke vakantiedagen mogen alleen uitbetaald worden als dat uitdrukkelijk in een schriftelijke (arbeids-)overeenkomst of CAO is geregeld. Daarbij komt dat u als werknemer met die afkoop van vakantierechten niet hoeft in te stemmen, aangezien u recht heeft om die dagen op te nemen. Wettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitbetaald als de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Stel dat per 1 juli 2021 een aantal van uw vakantiedagen komen te vervallen. Kunt u dan met uw werkgever afspreken dat die niet vervallen? Bijvoorbeeld omdat u ze pas wilt opnemen als de beperkingen vanwege het coronavirus grotendeels of geheel zijn opgeheven?
U kunt dan bijvoorbeeld afspreken met uw werkgever dat u de vakantiedagen die per 1 juli 2021 vervallen opneemt voor 1 januari van het komend jaar. Legt u dat wel goed schriftelijk vast, dan kan daarover later geen misverstand ontstaan. Zo kan een werkgever ook voorkomen dat al zijn werknemers op hetzelfde moment het overschot aan vakantiedagen wil opnemen.