Transitievergoeding anno 2021

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding. Het is een vraag die veel wordt gesteld zodra sprake is van ontslag. Hoe hoog is de transitievergoeding en zijn er mogelijkheden om hierover te onderhandelen?

Wanneer een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer, is in de regel de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. De transitievergoeding is standaard 1/3e maandsalaris voor elk jaar dienstverband. Dit is het wettelijke minimum waar u als werknemer recht op heeft bij ontslag.

De hoogte van deze transitievergoeding is gemaximeerd. Hierdoor zult u niet meer dan de maximale transitievergoeding ontvangen. Bijna ieder jaar wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding verhoogd. In 2021 is dit bedrag verhoogd naar € 84.000,– bruto (of maximaal één jaarsalaris).

U heeft in principe recht op een vergoeding zodra het ontslag via het UWV of de kantonrechter gaat of na afloop van een tijdelijk dienstverband. Het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten moet bij uw werkgever liggen. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke contracten.

Veel ontslagen vinden plaats in onderling overleg. Er wordt dan een zogenaamde vaststellingsovereenkomst opgesteld en er is dan sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Als u ontslagen wordt via een vaststellingsovereenkomst, dan kunt u ook met uw werkgever een transitievergoeding afspreken. Dat hoeft echter niet. Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst kunt u onderhandelen met uw werkgever over de hoogte van de ontslagvergoeding. Dat kan de transitievergoeding zijn, echter de vergoeding mag ook hoger of lager dan de transitievergoeding zijn. Of de vergoeding hoger of lager is dan de transitievergoeding hangt onder andere af van uw onderhandelingspositie.

Resumerend kan worden gesteld dat uw recht op een vergoeding afhangt van de situatie waarin u bent ontslagen. Zo heeft u bij ontslag met wederzijds goedvinden dus niet per definitie recht op een ontslagvergoeding, maar wordt er in een vaststellingsovereenkomst meestal wel een vergoeding aangeboden.

Daarnaast hangt het bij ontslag op staande voet ook af van de situatie of u recht heeft op een vergoeding. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie.