De transitievergoeding, wat verandert er in 2020?

Begin van dit jaar is de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door de Tweede Kamer.  De wet wijzigt boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, voor wat betreft het deel dat ziet op de arbeidsovereenkomst, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enkele andere wetten. De wijzigingen worden per 1 januari 2020 doorgevoerd. Een onderdeel van deze wet is wijziging van de transitievergoeding. Wat er precies wijzigt, leest u in deze column.

Opbouw vergoeding

Een werknemer bouwt vanaf 1 januari al vanaf de eerste werkdag een ontslagvergoeding op. Een werknemer hoeft dus niet twee jaar of langer in dienst te zijn geweest om recht te hebben op de transitievergoeding. De opbouw van de ontslagvergoeding bij lange dienstverbanden wordt daarentegen verlaagd. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Thans geldt vanaf 10 dienstjaren een half maandsalaris per gewerkt jaar. Werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn bij een werkgever, zullen dus vanaf 1 januari dus een lagere transitievergoeding krijgen dan in 2019.

Uitspraak Hoge Raad

Het afgelopen jaar heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over slapende dienstverbanden. Deze uitspraak heeft ook raakvlakken met de transitievergoeding. Bent u namelijk langer dan 2 jaar ziek en houdt uw werkgever uw dienstverband in stand om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen, dan heeft u een slapend dienstverband. De Hoge Raad heeft nu echter bepaald dat een werkgever dient mee te werken aan een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding als is voldaan aan de vereisten voor beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Regeling compensatie transitievergoeding

Daarnaast treedt in 2020 de Regeling compensatie transitievergoeding in werking. Op basis van deze regeling kan een werkgever bij het UWV de betaalde transitievergoeding terugvragen. Dit geldt voor transitievergoedingen die betaald zijn na beëindiging van een dienstverband met een werknemer waarvoor 2 jaar het loon is doorbetaald wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Heeft u een vraag over de wijziging van de transitievergoeding, neem dan contact met ons op!