Transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 heeft een werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding. Een werknemer dient daarvoor echter wel minimaal twee jaar in dienst te zijn geweest bij de werkgever en de werknemer mag geen verwijt van het ontslag mag worden gemaakt.

 

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding komt in de plaats van de ontslagvergoedingen die voor de invoering van de WWZ bestonden. De vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de overgang naar ander betaald werk te vergemakkelijken.

 

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris, het aantal dienstjaren en de leeftijd van de werknemer. Per 1 januari 2018 is de maximale hoogte van de transitievergoeding gesteld op € 79.000,–. Als het jaarsalaris van een werknemer hoger is dan dit maximum, kan de werknemer maximaal een bruto jaarsalaris aan vergoeding ontvangen.

Over de eerste 120 maanden van de het dienstverband heeft de werknemer recht op 1/6e maandsalaris per half dienstjaar. Indien het dienstverband langer dan 10 jaar heeft geduurd, heeft de werknemer recht op 1/4e maandsalaris per half dienstjaar over de periode vanaf 120 maanden. Een werknemer die bij einde dienstverband ouder is dan 50 jaar, ontvangt zelfs 1/2e maandsalaris per half jaar dienstverband over de periode vanaf zijn 50-jarige leeftijd.

 

Recht op een transitievergoeding

Het recht op een transitievergoeding bestaat in beginsel slechts indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Het kan echter ook voorkomen dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer wordt beëindigd wegens  ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. In dat geval is de werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd. In het omgekeerde geval: de arbeidsovereenkomst wordt op initiatief van de werkgever beëindigd wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, dan is de werkgever geen vergoeding verschuldigd.

 

Recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

Onlangs heeft de Hoge Raad een opmerkelijke uitspraak gedaan. De Hoge Raad oordeelde daarindat een werknemer, ondanks een terecht gegeven ontslag op staande voet, toch recht had op een transitievergoeding. Volgens de Hoge Raad is het niet juist dat in geval van een terecht gegeven ontslag op staande voet nooit recht zou bestaan op een transitievergoeding. Volgens de Hoge Raad staat met de vaststelling van het bestaan van een dringende reden, die nodig is voor een ontslag op staande voet, niet automatisch de verwijtbaarheid van de werknemer vast. Voor een dringende reden is namelijk niet vereist dat de werknemer van zijn gedragingen een verwijt kan worden gemaakt.

In de praktijk zal bij een dringende reden in veel gevallen wel sprake zijn van verwijtbaarheid bij de werknemer, maar dit hoeft dus niet zo te zijn. Ook in geval van een ontslag op staande voet kan een werknemer dus recht hebben op een transitievergoeding.

 

Heb je vragen over je recht op een transitievergoeding of wil je weten hoe hoog je transitievergoeding kan zijn? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag.