Executeurs en vereffenaars

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. De dood van een partner of van een kind staat zelfs op nummer 1 van de meest ingrijpende levensgebeurtenissen. In een toch al emotionele periode van rouw, moeten zaken worden geregeld, zoals de uitvaart, maar ook financiële en juridische zaken.

In de praktijk zien wij soms direct na het overlijden onduidelijkheid en discussie ontstaan. Wat zijn de uitvaartwensen van de overledenen en de nabestaanden? Wie is bevoegd om de uitvaart te regelen? Wie betaalt de uitvaart en aanvaard ik de nalatenschap zuiver als ik een uitvaartonderneming een opdracht geef?

Benoeming executeur

Om discussies of onduidelijkheid over wensen zoveel mogelijk te kunnen voorkomen is het goed om tijdens leven met elkaar over dit soort zaken te spreken. Daarnaast kunt u het als toekomstig erflater voor uw erfgenamen makkelijker maken door een testament op te laten stellen, waarin u uw wensen kenbaar maakt. U kunt bij die gelegenheid ook een (al dan niet professionele) executeur benoemen, die u bepaalde bevoegdheden toekent. Dat kan worden beperkt tot het regelen van de uitvaart, maar ook worden uitgebreid met een bevoegdheid tot beheer over de nalatenschap en zelfs – als gewenst – tot de benoeming van een persoon die de verdeling van de nalatenschap regelt.

In veel gevallen wordt bij testament aan een executeur de bevoegdheid toegekend om een of meer andere executeurs aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Van die mogelijkheid wordt vaak gebruik gemaakt als het onderling vertrouwen ertoe leidt dat het afwikkelingsproces wordt bemoeilijkt.

Ook als de benoemde executeur komt te ontbreken, kan in het testament zijn bepaald dat de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende een vervanger benoemt.

Professionele executeur

In dit soort situaties wordt veelal een professionele executeur benoemd. Zoekt u een professionele executeur? Wij helpen u graag. De advocaten van Schipper en Lof kunnen u als onafhankelijke partij bijstaan bij de afwikkeling van de nalatenschap. Ons kantoor is aangesloten bij de Nederlandse organisatie voor executeurs (NOVEX).

Vereffenaar

Als een nalatenschap negatief is, dan kunnen de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dat houdt in dat de nalatenschap wordt aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Per saldo betekent het dat de erfgenamen niet in privé aansprakelijk worden voor de schulden van de nalatenschap. Is de nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair aanvaard, dan moet deze moeten worden vereffend en dan zijn alle erfgenamen vereffenaar. Op verzoek van een erfgenaam kan de kantonrechter ook een (professionele) vereffenaar benoemen, veelal een advocaat. De aangezochte vereffenaar geeft een zogeheten bereidheidsverklaring af, waarna tot benoeming kan worden overgegaan. De advocaten van Schipper en Lof hebben ervaring als vereffenaar.