De Executeur

De executeur is door de erflater aangewezen. Hij is vrij om te bepalen of hij zijn taak aanvaardt of niet. Als hij zijn taak aanvaardt, dan moet hij deze naar behoren uitvoeren. De inhoud van de taak wordt door de erflater bepaald. Soms gaat het alleen om het regelen van de uitvaart, maar andere keren gaat het om het beheren van de nalatenschap en soms zelfs van het verdelen daarvan. Dan is de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder.

De wet gaat uit van de beheersexecuteur. Deze heeft tot taak om de nalatenschap in kaart te brengen. Wat is er aan activa en passiva? Vervolgens moet hij vorderingen innen en schulden betalen. Daarna eindigt zijn taak en kunnen de erfgenamen met elkaar tot verdeling overgaan.

Een executeur kan worden ontslagen door de kantonrechter. Hij kan daarom zelf vragen. Ook kan het verzoek worden gedaan door bijvoorbeeld een erfgenaam. De kantonrechter toetst dan of er een gewichtige reden is voor ontslag. Als de taak niet naar behoren wordt uitgevoerd of als voldaan aan het wantrouwenscriterium, kan tot ontslag worden overgegaan. Dat gebeurt echter niet altijd. Verschillende omstandigheden zijn van invloed.

Als het testament daarin voorziet, kan de rechter worden gevraagd een nieuwe executeur te benoemen.

De rol van de executeur leidt vaak tot vragen als:

  • Is de executeur verplicht mij informatie te verstrekken?
  • Heb ik recht op inzage van papieren?
  • Wat is precies de taak van de executeur?
  • Mag de executeur iets verkopen dat aan mij is toebedacht?
  • Mag de executeur loon rekenen voor zijn werk en hoe zit het met onkosten?
  • Kan de executeur worden ontslagen in dit geval en wat is het gevolg daarvan?
  • Kan ik als executeur zaken uit de erfenis verkopen?
  • Ben ik als executeur verplicht informatie te verstrekken en zo ja wat aan wie?
  • Ik heb weleens iets gelezen over de edelweissroute, wat is dat?
  • Ben ik als executeur aansprakelijk voor de erfbelasting?

 

Herkent u zich in een of meer van deze vragen?