Een concurrentiebeding na ingrijpende functiewijziging opnieuw vastleggen?

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn vrije arbeidskeuze na het dienstverband. Daarentegen beschermt het de werkgever op een bepaalde manier, omdat zijn werknemers niet zonder meer bij de concurrent kunnen gaan werken.

Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeen worden gekomen met een meerderjarig persoon om rechtsgeldig te zijn. Bij een contract voor bepaalde tijd is het slechts geldig als de werkgever hierbij zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft en dit ook voldoende motiveert.

Indien er sprake is van een wijziging in functie die van zo’n ingrijpende aard is dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder op de werknemer is gaan drukken, moet een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk worden overeengekomen. Bij het tekenen van het concurrentiebeding moet deze ingrijpende functiewijziging niet direct voorzienbaar zijn geweest. Denk als voorbeeld aan een fietsmonteur die niet bij de concurrent mag werken binnen een straal van 50 km. De fietsmonteur promoveert binnen het bedrijf verschillende keren en wordt uiteindelijk filiaalleider. Na verloop van tijd gaat hij werken bij de concurrent als leidinggevende over meerdere filialen van een fietsenwinkel. Sommige filialen vallen binnen deze straal van 50 km. De oud werkgever start een procedure en doet een beroep op het concurrentiebeding. In dit geval is sprake van een functiewijziging van dusdanig ingrijpende aard dat het concurrentiebeding opnieuw overeen had moeten worden gekomen. De oud werkgever zal niet met succes een beroep kunnen doen op het oorspronkelijk overeengekomen concurrentiebeding.

Als werkgever is het dus van belang opnieuw een concurrentiebeding overeen te komen met de werknemer die promotie maakt of een functie gaat uitoefenen op een andere afdeling, zodat aan het einde van het dienstverband geen discussie kan ontstaan over de toepasselijkheid van het concurrentiebeding.

Voor de werknemer is het daarentegen verstandig bij het einde van het dienstverband te controleren of het concurrentiebeding wat is aangegaan bij de start van het dienstverband nog wel van toepassing is, zodat u niet onevenredig wordt beperkt in uw vrije arbeidskeuze.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?