Let op: niet zomaar je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen!

Als werknemer doet u er verstandig aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zonder meer op te zeggen, indien in de arbeidsovereenkomst geen tussentijds opzegbeding is opgenomen. Een dergelijke opzegging is onregelmatig en de opzeggende partij daardoor schadeplichtig.

In een recente kwestie die speelde bij de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2022:5441) was sprake van zo’n onregelmatige opzegging. De werknemer had zijn arbeidsovereenkomst opgezegd, zonder dat de werkgever daarmee instemde én zonder dat een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst was opgenomen. De werknemer moest daardoor een zogenaamde gefixeerde schadevergoeding betalen aan zijn werkgever. Op grond van art. 7:677 lid 4 BW bestaat deze gefixeerde schadevergoeding uit een bedrag van het vastgestelde loon over de periode dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben bij een beëindiging van rechtswege. Deze schadevergoeding mag door de kantonrechter worden gematigd tot maximaal het bedrag aan loon over drie maanden. In deze kwestie werd de schadevergoeding gematigd. De werkgever was een professioneel bedrijf waar 85 werknemers werkzaam waren. Volgens de kantonrechter zou de werkgever in staat moeten zijn om de bedrijfsvoering op te vangen, ondanks het vroegtijdige vertrek van de werknemer. Daarbij werd overwogen dat de functie van de werknemer geen hoge mate van expertise vereiste en dat de volledige schadevergoeding, die 10 maanden aan loon bedroeg, een drastische impact zou hebben op de financiële situatie van de werknemer.

Om te voorkomen dat u een schadevergoeding verschuldigd raakt door onregelmatige opzegging doet u er verstandig aan eerst de afspraken in uw arbeidsovereenkomst omtrent uw opzeggingsmogelijkheden te raadplegen.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?