Ondanks ontslag door grensoverschrijdend gedrag recht op een transitievergoeding?

De laatste tijd is er veel te doen geweest over grensoverschrijdend gedrag. Een vraag die bij de Hoge Raad speelde was of een docent die grensoverschrijdend gedrag had vertoond recht had op een transitievergoeding. Een werknemer heeft géén recht op een transitievergoeding als de beëindiging van een arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen. Is er altijd sprake van ernstig verwijtbaar handelen bij grensoverschrijdend gedrag?

Bij een hogeschool speelde het volgende (ECLI:NL:HR:2022:950). Een docent heeft tijdens zijn massagelessen een tik op de billen van een vrouw gegeven en gezegd dat hij dit al langere tijd wilde doen. Een andere vrouw is tweemaal tijdens de lessen als model gebruikt, waarbij de docent haar billen, borstpieren en de benen tot en met haar liezen masseerde. De docent is meerdere malen gewaarschuwd en moest onderzoeken welke didactische wijzigingen konden zorgen voor een verbetering in zijn lessen. In 2010 is hem elke vorm van fysiek contact verboden.

De rechtbank ontbond de arbeidsovereenkomst en oordeelde dat de docent geen transitievergoeding toekwam, omdat sprake was van ernstig verwijtbaar handelen. Het hof heeft vervolgens in hoger beroep de ontbinding van de arbeidsovereenkomst bekrachtigd, maar oordeelde dat de handelswijze geen ernstig verwijtbaar handelen opleverde. De voorgestelde verbetering die door de hogeschool werd geëist, is niet gecontroleerd. Volgens de kantonrechter is de hogeschool  tekort geschoten door niet te controleren of de docent zich hield aan de aanwijzing om tijdens de massagelessen geen fysiek contact te gebruiken. Evenmin heeft het bestuur van de school gecontroleerd of er verbetering was in de didactische vaardigheden van de docent. Er was onvoldoende zicht op de docent en mede daardoor kon de docent niet weten of de wijzigingen in zijn les voldoende waren. Volgens het hof is er daarom geen sprake van ernstige verwijtbaarheid en bestaat daarom het recht op een transitievergoeding.

Volgens de Hoge Raad moet de uitzondering op het recht op een transitievergoeding terughoudend worden toegepast. Alle omstandigheden van het geval, voor zover van invloed op de verwijtbaarheid, die hebben geleid tot het ontslag moeten worden beoordeeld om te kijken of de uitzonderingsgrond van toepassing is. Een omstandigheid die mede in aanmerking moet worden genomen is het handelen van de werkgever. Dit heeft het hof zoals hiervoor uiteengezet gedaan.

Dit betekent dat grensoverschrijdend gedrag niet in alle gevallen leidt tot een ernstige verwijtbaarheid. De docent had in dit geval, ondanks grensoverschrijdend gedrag, recht op een transitievergoeding.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?