Rechtsgeldig ontslag op staande voet ondanks ruim 10 jaar goed werknemerschap?

Als een arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt opgezegd moet er sprake zijn van een dringende reden. Deze onmiddellijke opzegging wordt ook wel ontslag op staande voet genoemd. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen het dienstverband met onmiddellijke ingang opzeggen. Maar wanneer bestaat er voor een werkgever een dringende reden tot ontslag op staande voet?

Er is sprake van een dringende reden voor een werkgever als er daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer zijn waardoor van een werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren (artikel 7:678 BW). Denk bijvoorbeeld aan werkweigering, in strijd handelen met de wet, of niet de juiste bekwaamheid bezitten voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. De gevolgen van het ontslag voor de werknemer mogen echter niet te ernstig zijn in vergelijking met het belang van een werkgever.

In een recente uitspraak van de rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2022:1364) speelde een kwestie over ontslag op staande voet. Een werknemer oefende ruim tien jaar naar behoren zijn werk uit als buschauffeur. In alle bussen hingen camera’s om incidenten terug te dringen en de veiligheid van passagiers te waarborgen. De werknemer plakte de camera’s af met tape zonder toestemming van de werkgever, liet sommige passagiers gratis meereizen en liet zich negatief uit over zijn werkgever tegenover klanten. Na een periode van schorsing en een laatste officiële waarschuwing besloot de werkgever de werknemer op staande voet te ontslaan. Volgens de werkgever vormden de daden en gedragingen van de werknemer een dringende reden voor ontslag op staande voet.

De kantonrechter besloot dat het ontslag rechtsgeldig was verleend, omdat de werknemer meerdere keren bewust de grenzen van goed werknemerschap had opgezocht en overschreden. De kantonrechter heeft aan de werkgever een gefixeerde schadevergoeding toegewezen, omdat de dringende reden door opzet of schuld van de werknemer is ontstaan. Ruim tien jaar het werk naar behoren uitvoeren, is dus geen vrijbrief voor het in diskrediet brengen van de werkgever!

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?