Word wakker bij een slapend dienstverband!

Na de eerste ziekmelding van een werknemer wordt getracht de werknemer werk te laten verrichten in een passende functie binnen het bedrijf. De re-integratie wordt daarmee ingezet. Een werknemer heeft tijdens ziekte recht op 104 weken loondoorbetaling. Als een werknemer na 104 weken in dienst blijft zonder werkzaamheden te verrichten en geen loon van de werkgever ontvangt, dan spreekt men van een slapend dienstverband.

De Hoge Raad oordeelde eerder dat een werkgever schadeplichtig is indien niet akkoord wordt gegaan met het verzoek van de werknemer tot opzegging van de arbeidsovereenkomst en het uitkeren van een transitievergoeding na een periode van 104 weken ziekte. Wordt het verzoek van de werknemer geweigerd, dan is de werkgever schadeplichtig.

In een recent geval bij het Gerechtshof in Leeuwarden speelde het volgende. Werkgever en werknemer maken, na een periode van 104 weken ziekte, de afspraak het dienstverband te laten doorlopen tot de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemers. Vervolgens verzoekt de werknemer toch om beëindiging van de arbeidsovereenkomst en toekenning van een transitievergoeding. Een paar maanden later zal de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever weigert aan het verzoek van de werknemer te voldoen, vanwege de eerder gemaakte afspraak. Het hof oordeelde in deze dat het verzoek niet gerechtvaardigd kan worden afgewezen, omdat de werkgever bij de gemaakte afspraak geen zwaarwegend belang heeft. Er is in de afspraak tussen werkgever en werknemer nooit gesproken over een transitievergoeding, waardoor de werknemer niet uitdrukkelijk afstand heeft genomen van zijn recht op transitievergoeding. 

Als werkgever dient u dus goed na te denken over soortgelijke afspraken tijdens een slapend dienstverband. Bent u daarentegen werknemer en wordt uw loon na langdurige ziekte niet langer doorbetaald en is er sprake van een slapend dienstverband? Word wakker en verzoek om beëindiging van uw arbeidsovereenkomst en toekenning van een transitievergoeding.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?