Nalatenschapsmediation; een alternatieve methode voor conflictoplossing

Het erfrecht is een complex rechtsgebied waarbij emoties een grote rol kunnen spelen. Het overlijden van een dierbare kan de verhoudingen binnen een familie op verschillende manieren aantasten. Emoties zoals verdriet en rouw moeten een plekje krijgen, maar ook zal de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap moeten worden geregeld. Vooral bij de afwikkeling van de nalatenschap kan de spanning binnen een familie oplopen. Deze spanningen kunnen op den duur escaleren tot langdurige ruzies en zelfs juridische geschillen. Nalatenschapsmediation heeft als doel conflicten tussen partijen en binnen families te verminderen of zelfs te voorkomen tijdens het verdelen van de nalatenschap en kan daarom een waardevolle uitkomst bieden.

Wat is mediation?

Mediation is een methode van (conflict)bemiddeling. Een neutrale deskundige (de mediator) begeleidt de partijen om samen tot een oplossing te komen. Bij nalatenschapsmediation is de neutrale mediator ook gespecialiseerd in nalatenschapskwesties en helpt deze partijen bij het bespreken en oplossen van geschillen met betrekking tot de nalatenschap. Kenmerken van mediation zijn dat het vertrouwelijk en vrijwillig is. Dit houdt in dat de deelnemers bereid zijn om tot een oplossing te komen. (Nieuwe) informatie welke tijdens de mediation gedeeld wordt, is vertrouwelijk en kan later niet gebruikt worden in eventuele rechtszaken.


Waarom nalatenschapsmediation?

Mediation kan juridische strijd voorkomen. In plaats van een kostbare en uitputtende strijd bij de rechter te voeren, kan in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht. Ook streeft mediation ernaar om de relaties binnen de familie te behouden of te herstellen. Naast het feit dat mediation (veelal) goedkoper is, kan het ook vaak sneller en dus efficiënter zijn dan juridische procedures. Als laatste is de mediation gericht op het vinden van een passende oplossing. Daarom is het heel erg casus-gericht en biedt het ruimte voor oplossingen op maat die rekening houden met de specifieke behoefte en zorgen van allen betrokkenen.


Hoe gaat een mediationgesprek?

Tijdens nalatenschapsmediation komen beide partijen samen met de mediator om de kwestie te bespreken. Dit gebeurt op een neutrale plek voor beide partijen, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator. De mediator begeleidt de partijen tijdens de gesprekken, maar de deelnemers kiezen uiteindelijk zelf voor de oplossing.


Kortom: mediation is een goede alternatieve methode voor conflictoplossing. Het is een weg naar vrede in een situatie waarin conflicten soms de overhand leken te hebben.

Advies erfrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?