Vonnis van de rechtbank treedt in de plaats van de benodigde toestemming voor inzage in bankmutaties

Wanneer een erfgenaam niet weet wat de precieze omvang van de nalatenschap is dan kan het voorkomen dat hij de omvang van de nalatenschap graag wil nagaan of controleren. Om dit te kunnen doen is inzage nodig in de mutaties van de bankrekening. Bankmutaties bevatten namelijk gegevens over geld dat in- en uitgaat van de rekening. Voor zowel erfgenamen als mensen die uitsluitend recht hebben op hun kindsdeel (legitimarissen) kan het noodzakelijk zijn om bankgegevens te controleren zodat zij kunnen vaststellen welk deel van de erfenis zij kunnen opeisen.

Een erfgenaam heeft op grond van art. 4:16 lid 4 BW recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de vaststelling van haar aanspraak op de nalatenschap nodig heeft. Oftewel alle informatie die hij nodig heeft om te weten hoeveel hij erft. Ook kan een erfgenaam door inzage in de banktransacties zien of er sprake was van verdachte of ongepaste transacties voor het overlijden. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als een derde de bankpas van erflater beheerde voor diens overlijden. Bij een legitimaris is het belangrijk om bekendheid te krijgen met giften die de erflater vijf jaar voor het overlijden heeft gedaan. Deze giften worden namelijk opgeteld bij de omvang van de nalatenschap.

In een recente zaak bij de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2023:3787) speelde het volgende. De dochter van de erflater (hierna: eiseres) heeft volgens haar recht op een groter bedrag uit de nalatenschap dan zij heeft ontvangen. Om dit te bewijzen heeft zij inzage nodig in de mutaties van de bankrekening, maar de gedaagde in deze zaak (de executeur), weigert haar toegang te geven tot deze informatie. De Rabobank heeft te kennen gegeven dat zij de informatie alleen kan verstrekken als de afschriften door alle erfgenamen gezamenlijk worden opgevraagd.

 

In deze zaak was de rechtbank van oordeel dat eiseres een belang heeft bij het inzien van de mutaties op grond van art. 4:16 lid 4 BW. De rechtbank bepaalde daarom dat het vonnis in de plaats treedt van de door de Rabobank vereiste toestemming. De eiseres krijgt dus zonder toestemming van de executeur inzage in en afschrift van de bankmutaties.

Advies erfrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?