Erfrecht

Rechtsgebied

Schipper en Lof advocaten in Alkmaar
Schipper en Lof advocaten in Alkmaar

Het erfrecht regelt de overgang van vermogen in het geval iemand (de erflater) komt te overlijden. Daarbij kan onder meer aan de orde komen:

  • ouderlijke boedelverdeling;
  • legitieme portie;
  • wettelijke verdeling;
  • wilsrechten;
  • executele;
  • vereffening;
  • testamentair bewind;
  • verdeling.

Advocaten