Billijke vergoeding deel I; compensatie bij ontslag

Naast een transitievergoeding kun je als werknemer in uitzonderlijke situaties recht hebben op een billijke vergoeding. Sinds 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht ingegaan in het kader van de Wet werk en zekerheid. Het uitgangspunt van deze wet is dat de werknemer bij beëindiging o van het dienstverband op initiatief van de werkgever alleen recht heeft op een transitievergoeding. Het aantal jaren in dienst en het maandsalaris van de werknemer bepaalt uiteindelijk hoe hoog deze vergoeding is. Als er sprake is van érnstig verwijtbaar handelen of nalaten kan de werknemer naast een transitievergoeding een billijke vergoeding krijgen. Daarvoor moet de werknemer naar de rechter, maar uit de praktijk blijkt dat het toekennen van een billijke vergoeding niet vaak voorkomt.

Wat is een billijke vergoeding?

Een billijke vergoeding kan worden toegekend wanneer een werknemer onredelijk is behandeld door zijn werkgever en deze behandeling heeft geleidt tot het einde van het dienstverband van de werknemer. Dit kan variëren van onrechtmatig ontslag tot het schenden van fundamentele rechten van de werknemer. Er moet in ieder geval sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De billijke vergoeding dient dan ook voornamelijk als een compensatie voor de werknemer.

Wanneer kan ik aanspraak maken op een billijke vergoeding?

In artikel 7:681 BW wordt een aantal grondslagen genoemd op grond waarvan de werknemer de kantonrechter kan verzoeken om hem een billijke vergoeding toe te kennen. Hieronder valt bijvoorbeeld het opzeggen van het dienstverband tijdens ziekte, in strijd met het verbod op onderscheid of een onterecht ontslag op staande voet.

Hoogte billijke vergoeding

Over de hoogte van een billijke vergoeding ontbreekt een wettelijke bepaling.  Er is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid een aantal zaken geweest waarbij de rechter heeft bepaald welke vergoeding ‘billijk’ is. De Hoge Raad boog zich in 2017 voor het eerst over de manier waarop de hoogte van een billijke vergoeding dient te worden bepaald. Sinds het “New Hairstyle” arrest zijn er verschillende gezichtspunten die worden gehanteerd. Deze zullen in deel twee van deze column besproken worden.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?