Billijke vergoeding deel II; hoogte van de vergoeding

In het eerste deel van deze column is besproken dat een werknemer mogelijk recht heeft op een billijke vergoeding wanneer hij onredelijk is behandeld door zijn werkgever en deze behandeling heeft geleid tot het einde van het dienstverband van de werknemer. Over de hoogte van deze billijke vergoeding ontbreekt een wettelijke bepaling, maar de Hoge Raad boog zich in 2017 voor het eerst over de manier waarop de hoogte van een billijke vergoeding dient te worden bepaald. In het “New Hairstyle” arrest (ECLI:NL:GHSHE:2019:516) geeft de Hoge Raad verschillende gezichtspunten die worden gehanteerd.

De Hoge Raad merkt op dat het afhankelijk is van de omstandigheden van het geval in hoeverre rekening moet worden gehouden met de gevolgen van het ontslag. Hierbij wordt rekening gehouden met de mate van verwijtbaarheid van de werkgever voor de onterechte beëindiging van het dienstverband en de inkomsten die de werknemer derft als gevolg van de voortijdige beëindiging van zijn dienstverband.

Een ander gezichtspunt voor het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding is de vraag of de weknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en of er verwachtingen zijn met betrekking tot toekomstige inkomsten. Daarbij vormt ook de hoogte van de transitievergoeding een richtlijn bij het vergelijken van de situatie zonder onterecht ontslag en de huidige situatie. Ook weegt de Hoge Raad mee in hoeverre de werknemer zelf een verwijt valt te maken met betrekking tot het ontslag.

De Hoge Raad benadrukt dat de billijke vergoeding is bedoeld als financiële compensatie voor de weknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De billijke vergoeding is niet alleen voor de wekgever een straffend middel, maar fungeert ook als een compenserende maatregel.

Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding kan bovendien rekening worden gehouden met de gevolgen van het ontslag. Hierdoor kan worden voorkomen dat werkgevers strategisch kiezen voor een onterechte beëindiging van het dienstverband in plaats van een het op een correcte wijze beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een werknemer.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?