Boventallig verklaard?

U kunt van uw werkgever de mededeling krijgen dat u boventallig bent. Wat betekent dat en wat zijn uw rechten?

Indien u boventallig wordt verklaard, vervalt uw functie en zou dat kunnen leiden tot uw ontslag. Maar boventalligheid kan ook tot gevolg hebben dat u een andere functie krijgt. In het algemeen dient u een aangeboden passende andere functie te accepteren. Of een functie passend is hangt onder andere af van de inhoud van de functie en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Ook het salaris en de reistijd spelen een rol bij het bepalen of een functie passend voor u is.

Bij een reorganisatie wordt in veel gevallen, met name bij grotere bedrijven een Sociaal Plan opgesteld om de gevolgen van de boventalligheid en het ontslag te regelen.

Een vraag die kan spelen is of u gebonden bent aan het Sociaal Plan? Indien het Sociaal Plan tot stand is gekomen in samenspraak met de vakbonden en de Ondernemingsraad zal het UWV of de kantonrechter in een beroep niet afwijken van het Sociaal Plan. Belangrijk hierbij is dat het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast. Met het afspiegelingsbeginsel bepaalt uw werkgever de ontslagvolgorde en dus of u boventallig bent.

Dit beginsel komt er kort gezegd op neer dat werknemers die dezelfde functie uitoefenen opgedeeld worden in leeftijdsgroepen en dat personen binnen die leeftijdsgroep met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking komen.

Uw arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd via een vaststellingsovereenkomst. In geval er sprake is van een Sociaal Plan, zullen in de regel in de vaststellingsovereenkomst de afspraken van het Sociaal Plan worden gevolgd.

Belangrijk is dat u niet zomaar een voorstel van uw werkgever ondertekent. Geef aan dat u het voorstel rustig wilt doorlezen, voordat u ergens mee instemt.

Komt u er samen niet uit, dan zal uw werkgever toestemming aan het UWV moeten vragen om tot een einde van uw arbeidsovereenkomst te kunnen komen. Heeft u twijfels over het voorstel en de punten die hierin op zijn genomen, laat het voorstel dan toetsen door een arbeidsrechtadvocaat.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?