De schijn van platformwerk

Platformdiensten, we maken er allemaal wel eens gebruik van. Thuisbezorgd, Uber, Werkspot, Temper, Oppas Student zijn allemaal platformdiensten. De één bekender dan de ander. Wat houdt een platformdienst nu precies in, wat zijn de voor- en nadelen en wat zijn de laatste ontwikkelingen hieromtrent?

Er is sprake van platformwerk indien een aanbieder en een afnemer door middel van een online dienst (een platform) een fysieke dienst overeenkomen. Platformdiensten verschillen onderling sterk. Het is vaak onduidelijk of de platformwerker zijn arbeid in dienst van het platform of in dienst van de afnemer verricht. Hierdoor ontstaat discussie over de kwalificatievraag of er sprake is van een ondernemer, een echte of een fictieve werknemer. Wat bij platformdiensten vaak wordt gezien, is dat platforms de platformwerkers als schijn-zzp’er gebruiken, zij ervaren minder rechten dan werknemers.

Voordelen van platformwerk zijn er voor zowel het platform als de platformwerker. Denk hierbij aan de hoge mate van toegankelijkheid en flexibiliteit. Een nadeel dat hieraan is verbonden, is dat platformwerkers minder gunstige arbeidsvoorwaarden hebben en niet zeker zijn van een baan.

Onlangs is beslist dat taxichauffeurs in dienst zijn van Uber, omdat er wordt voldaan aan alle vereisten (arbeid, loon en gezag) van een arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW). De rechtbank Amsterdam stelt omtrent het gezagscriterium het volgende: “Werknemers zijn zelfstandiger geworden en verrichten hun werk op meer wisselende (zelfgekozen) tijden. Geoordeeld wordt dat in de verhouding tussen Uber en de chauffeurs sprake is van deze ‘moderne gezagsverhouding”. De chauffeurs vallen daarom onder de CAO Taxivervoer.

Volgens de rechtbank dienen over en weer de inhoud van de rechten en verplichtingen van partijen vastgesteld te worden aan de hand van de zogenaamde Haviltexmaatstaf (alle feiten en omstandigheden kunnen van belang zijn voor de uitleg van een overeenkomst) en de werkelijke verhouding die partijen voor ogen hadden, evenals de feitelijke uitvoering van partijen.

Door de uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal het een en ander veranderen. Ondanks dat elke platformdienst anders is, zullen platformwerkers vaker worden gezien als werknemer en niet meer als zzp’er, waardoor de arbeidsvoorwaarden zullen verbeteren. Let op dat u niet zo maar wordt behandeld als schijn-zzp’er!

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?