Hoe voorkomt een werkgever stilzwijgende voortzetting van een tijdelijk contract?

Hoewel een werkgever een aanzegverplichting heeft, komt stilzwijgende voortzetting vaker voor dan u denkt. Werknemers die nog een paar dagen doorwerken nadat het tijdelijke contract is beëindigd.

De aanzegplicht van een werkgever houdt in dat aan de werknemer gemeld moet worden dat het contract niet wordt verlengd. Dit dient tijdig te gebeuren. Gebruikelijk is minimaal één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Deze aanzegplicht bestaat niet als de arbeidsovereenkomst voor een periode van minder dan zes maanden overeen is gekomen.

Er is sprake van stilzwijgende voortzetting indien niet is voldaan aan de aanzegplicht van artikel 7:668 BW. Als werknemer kunt u bij het verzaken van de werkgever een aanzegvergoeding opeisen. Uit een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2016:2087) volgt dat een werknemer met succes een beroep kan doen op loondoorbetaling, indien de werkgever niet voldoet aan de aanzegverplichting. De arbeidsovereenkomst was niet (schriftelijk) opgezegd en werd verlengd met een zelfde periode. In dit geval werd de aanzegvergoeding niet toegewezen, omdat de werkgever ook al het loon moest doorbetalen.

Recent speelde er bij de Rechtbank in Overijssel een kwestie waarin een werkneemster twee dagen na het einde van het dienstverband is ingeroosterd en ook daadwerkelijk heeft doorgewerkt. In dit geval heeft dat niet tot stilzwijgende voortzetting geleid. Er is door de werkgever voldaan aan de aanzegverplichting omdat haar duidelijk is gemaakt dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet.

Volgens de rechtbank kon werkneemster er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever werd voortgezet enkel vanwege het feit dat zij nog twee dagen werd ingeroosterd. Uit correspondentie bleek onweerlegbaar dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet.

Let op: de aanzegvergoeding dient binnen twee maanden na het einde van een arbeidsovereenkomst te worden gevorderd bij de werkgever. De hoogte van de vergoeding staat gelijk aan één bruto maandsalaris.

Voor een werkgever is het dus belangrijk om tijdig en schriftelijk mee te delen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd om te voldoen aan de aanzegverplichting en stilzwijgende voortzetting te voorkomen.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?