Ontslag op staande voet te rechtvaardigen?

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen, mits dit is te rechtvaardigen door een dringende reden die onverwijld is gegeven. De opzegging moet voldoende voortvarend volgen nadat de werkgever bekend raakt met de dringende reden. Wanneer is sprake van een onverwijld gegeven dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt?

Een werknemer die werkzaam was in een supermarkt is op staande voet ontslagen, omdat hij meerdere producten heeft genuttigd zonder hier eerst voor te betalen. Hierdoor handelde de werknemer in strijd met het geldende bedrijfsreglement welke hem bekend was. De werkgever stelde dat de werknemer, zeker gezien zijn functie als teamleider, moest zorgen voor strikte naleving hiervan (ECLI:NL:RBROT:2023:1797).

In een andere casus werd een werknemer ontslagen omdat hij, na veelvuldige waarschuwingen hieromtrent, te laat kwam op zijn werkplaats. De werknemer verscheen daarna zonder afbericht niet op zijn werk. Mede op grond van deze eerdere waarschuwingen was de werknemer in verband met het niet-verschijnen geschorst. Een halfjaar later verscheen de werknemer opnieuw niet op zijn werk. De werknemer werd op staande voet ontslagen (ECLI:NL:GHARL:2022:9413).

In deze twee situaties hebben beide werkgevers voldoende voortvarend gehandeld en was sprake van een rechtsgeldige opzegging.

De rechtbank Rotterdam oordeelde recent eveneens over een ontslag op staande voet (ECLI:NL:RBROT:2023:3527). Een werkneemster werd op staande voet ontslagen, omdat zij agressief gedrag vertoonde tijdens een ruzie met een collega. Het ontslag wat drie dagen na het incident plaatsvond werd onverwijld gegeven. De werkgever heeft eerst de collega gehoord en camerabeelden bekeken, daarmee is voldoende voortvarend gehandeld. De kantonrechter oordeelde echter dat er sprake was een incident en dat er geen sprake was van geweld, zoals de werkgever stelde. Het ontslag werd vernietigd wegens een onregelmatige opzegging, omdat het ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd werd door een dringende reden.

De werkgever moet bij het geven van een ontslag op staande voet de aard en de duur van de arbeidsovereenkomst, de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en de persoonlijke omstandigheden van een werknemer in acht nemen. Bij de beoordeling of een werknemer terecht op staande voet is ontslagen moeten alle omstandigheden van het geval meegewogen worden.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?