(Verbod op) nevenwerkzaamheden

Een verbod op nevenwerkzaamheden ziet bij uitstek op de periode tijdens de arbeidsovereenkomst.
Is in een arbeidscontract een dergelijk verbod opgenomen, dan is de vraag of de werkgever een beroep op dat verbod toekomt.

Een verbod op nevenwerkzaamheden houdt meestal in dat de werknemer naast de werkzaamheden voor de werkgever geen andere werkzaamheden mag verrichten. De nevenwerkzaamheden zouden een negatieve invloed op de prestaties van de werknemer kunnen hebben. De wet bevat geen specifieke bepalingen die zien op een verbod op nevenwerkzaamheden. De werkgever is dus in principe vrij om een verbod op nevenwerkzaamheden met de werknemer overeen te komen.

Het is wel van groot belang dat de afspraken duidelijk worden vastgelegd. Het Hof Den Bosch oordeelde eerder dat de werkgever duidelijker had moeten opschrijven welke werkzaamheden wel en niet waren toegestaan (vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2019:3324).

Zo heeft de werkgever er een redelijk belang bij dat de werknemer niet overwerkt raakt. Andere werkzaamheden kunnen concurrerend zijn met de onderneming van de werkgever of een negatief effect hebben op het imago van het bedrijf. Door middel van een verbod op nevenwerkzaamheden kan dat voorkomen worden. Meestal wordt een boetebeding gekoppeld aan een verbod op nevenwerkzaamheden.

Een beding dat een verbod op nevenwerkzaamheden inhoudt, is op zichzelf dus toegestaan. Als de werknemer van plan is om naast zijn baan andere (betaalde) werkzaamheden te gaan verrichten, dan is het raadzaam dat hij hierover op voorhand met de werkgever voert. Als de werkgever niet instemt met het feit dat de werknemer ook andere werkzaamheden wenst te gaan verrichten, dan zal het van het soort en de omvang van de nevenwerkzaamheden afhangen of de werknemer zich bij het standpunt van de werkgever moet neerleggen. Tegenover het belang van de werkgever staat het namelijk het belang van de werknemer bij inkomen, tijdsbesteding en een zinvolle invulling geven aan het leven.

Maar ook indien nevenwerkzaamheden niet uitdrukkelijk verboden zijn, is het raadzaam dat de werknemer zich onthoudt van nevenwerkzaamheden waarmee hij de werkgever concurrentie aandoet. Het verrichten van nevenwerkzaamheden voor een met de werkgever concurrerend bedrijf kan namelijk onder omstandigheden onrechtmatig zijn, waardoor de werknemer het risico van ontslag loopt.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?