Wanneer kan een werkgever terugbetaling van studiekosten vorderen? Deel I

Wanneer je een opleiding volgt via een werkgever zal deze niet blij zijn als je vervolgens met je opgedane kennis besluit om ergens anders te gaan werken. Daarom bestaan er studiekostenbedingen. Hierin staan de afspraken die worden gemaakt over het terugbetalen van gemaakte studiekosten.

In de wet is niets geregeld over het studiekostenbeding. Uit rechtspraak volgt dat het de werkgever en werknemer vrij staat om zelf afspraken te maken, maar er gelden wel een aantal regels. Zo moet een studiekostenbeding schriftelijk zijn vastgelegd, moet daarin staan wanneer de terugbetalingsverplichting vervalt en welke opleidingskosten mogelijk moeten worden terugbetaald.

Op 1 augustus 2022 is de “Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in werking getreden. Deze wet heeft het doel om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. Sinds het intreden van deze wet is een studiekostenbeding op grond van art. 7:611a lid 4 BW nietig. In lid 2 van dit artikel staat dat werkgevers verplichte opleidingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden kosteloos moeten aanbieden aan hun werknemers. Kosteloos houdt in dat alle kosten voor de werkgever zijn, denk hierbij aan reiskosten, studiemateriaal etc. Al deze kosten mogen niet meer worden teruggevorderd of worden verrekend met het loon van de werknemer. Ook moet de scholing zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens werkuren.

Onder verplichte opleidingen vallen alle opleidingen die de werkgever op grond van de wet of cao, een collectieve arbeidsovereenkomst waar afspraken over arbeidsvoorwaarden in staan, verplicht is aan te bieden. Een studiekostenbeding afsluiten voor een niet verplichte opleiding kan nog wel. Een studiekostenbeding voor een verplichte opleiding is door het invoeren van de nieuwe wetgeving nietig, ook wanneer dit beding is overeengekomen voor 1 augustus 2022. Dit betekent dat werkgevers geen recht hebben op het terugvorderen van opleidingskosten of het inhouden van loon bij een als er een studiekostenbeding was.

Recentelijk heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de geldigheid van een studiekostenbeding. In deel II van deze column zal deze uitspraak besproken worden. In de uitspraak beantwoordt de rechtbank onder andere de vraag of het behalen van een rijbewijs kan worden aangemerkt als een ‘verplichte opleiding’. Wordt vervolgd.

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?