Wanneer kan een werkgever terugbetaling van studiekosten vorderen? Deel II

In deel I van deze column werd besproken wat een studiekostenbeding is en wanneer een werkgever wel of niet je studiekosten moet betalen. Vastgesteld is dat een werkgever verplichte studiekosten moet betalen, ook als er een studiekostenbeding is opgesteld.

Recentelijk speelde bij de rechtbank in Midden-Nederland de volgende kwestie. De werknemer is op 1 december 2019 in dienst getreden bij werkgever als interieurhersteller. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de werknemer een auto ter beschikking zal krijgen van de werkgever om klanten te bezoeken en dat daarvoor een rijbewijs B is vereist. De werkgever en werknemer zijn ook overeengekomen dat de werkgever alle kosten zal betalen voor het behalen van het rijbewijs B door de werknemer. Dit onder de voorwaarde dat werknemer voor een periode van drie jaar na het behalen van het rijbewijs in volledige dienst blijft bij werkgever. Op 1 oktober 2022 heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst opgezegd en is er een discussie ontstaan over de eindafrekening. De werknemer stelt dat de werkgever ten onrechte kosten voor het rijbewijs in mindering heeft gebracht op zijn loon en vordert onder meer terugbetaling van het ingehouden loon bij de eindafrekening.

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat het behalen van rijbewijs B in deze casus geen scholing betreft die volgens art. 7:711a BW door de werkgever kosteloos zou moeten worden aangeboden. Er wordt verduidelijkt dat uit de wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van dit artikel volgt dat scholing die nodig is voor het verkrijgen van een diploma waarover de werkgever bij aanvang al over dient te beschikken niet onder dit artikel valt. In dit geval is de werknemer aangenomen om bij klanten langs te gaan, hiervoor was het noodzakelijk dat hij beschikte over een rijbewijs B. Het stond de werkgever dus vrij om afspraken te maken over een terugbetaling en dit beding valt dan niet onder art. 7:611a BW. Werknemer is binnen drie jaar weggegaan en daarom mocht de werkgever het bedrag van € 2.272,43 op het loon inhouden. (ECLI:NL:RBMNE:2023:2138)

Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?