Te laat om een schenking aan uw kind te herroepen?

Ouders willen hun kinderen in bepaalde gevallen graag een steuntje in de rug geven. In het geval ouders geld willen schenken voor de aankoop of verbouwing van een huis van hun kind kunnen aan de schenkingsovereenkomst ontbindende voorwaarden worden verbonden. Denk hierbij aan de ontbindende voorwaarde die inhoudt dat als het geschonken bedrag ergens anders voor wordt gebruikt, de schenking komt te vervallen en het kind gehouden is het geld terug te geven.
 
Recent heeft de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2022:1727) uitspraak gedaan over de herroeping van een schenking. Tussen moeder en zoon was een schenkingsovereenkomst opgesteld. Er werd een bedrag van 100.000,-- geschonken door moeder aan zoon. De schenking moest volgens de ontbindende voorwaarde binnen 2 jaar worden besteed aan onderhoud of verbetering van zijn woning. Verder was een uitsluitingsclausule opgenomen, het geschonken bedrag zou daardoor niet binnen de huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap vallen. Ook behield de moeder zich het recht voor om de schenking te herroepen. De zoon overleed 2 jaar na het moment van de schenking. Hij liet zijn echtgenote en drie kinderen na. Twee jaar na het overlijden van de zoon herriep de moeder haar schenking. Intussen was de nalatenschap van de zoon reeds vereffend. De schoondochter beriep zich op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. Het geld was al gebruikt voor het beoogde doel, waardoor het geld niet meer aanwezig was. Daarnaast stelde zij dat er nooit eerder over herroeping van de schenking was gesproken. De rechtbank stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarde dat het geld zou worden gebruikt voor de verbouwing van het huis. Uit de overeenkomst bleek voorts niet tot hoe lang de moeder de schenking kon herroepen en onder welke omstandigheden. Verder was van belang dat de moeder de schenking herriep vanwege een geschil met haar schoondochter. De rechtbank wees de vordering van de moeder dan ook af.
 
U doet er goed aan om schenking aan uw kind goed te overdenken. Wilt u de schenking kunnen herroepen, stel dan een herroepingsbeding op met duidelijke voorwaarden. Daarmee kunnen problemen achteraf worden voorkomen.
 
Advies erfrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?