(Beneficiair) Aanvaarden of verwerpen?

U hebt verschillende opties indien u erfgenaam van een nalatenschap bent. U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

 

Zuiver aanvaarden

Als u een nalatenschap zuiver wenst te aanvaarden, betekent dat dat u ook aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap. Als er sprake is van een negatieve nalatenschap (de schulden zijn groter dan de nalatenschap) betekent dit dat u de schulden zo nodig uit uw privévermogen dient te voldoen.

 

U kunt zuiver aanvaarden door een verklaring bij de rechtbank af te leggen. Dit gaat in de praktijk via een formulier. U kunt ook de nalatenschap zuiver aanvaarden door u te gedragen als erfgenaam door bijvoorbeeld goederen uit de nalatenschap aan uzelf toe te eigenen die voor schuldeisers van de erfenis van belang zijn. Na een zuivere aanvaarding kunt u de nalatenschap niet meer beneficiair aanvaarden of verwerpen. Dit is de hoofdregel. Het is daarom verstandig om tijdig kenbaar te maken wat u wenst.

 

                Ik heb te maken met een zuivere aanvaarding en wil graag advies

 

Beneficiair aanvaarden

Een andere optie is de beneficiaire aanvaarding. Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. U wordt daarmee wel erfgenaam, maar hoeft u de schulden niet uit eigen vermogen te voldoen. Na beneficiaire aanvaarding moet vaak de nalatenschap vereffend worden. De nalatenschap moet volgens strikte regels afgewikkeld worden op een manier die voor schuldeisers controleerbaar is. Dat is de keerzijde van de bescherming voor de beneficiaire aanvaarding. Alle erfgenamen samen zijn verantwoordelijk voor de vereffening, tenzij door de rechtbank een  vereffenaar wordt benoemd. De vereffening heeft als doel dat alle schuldeisers eerst betaald worden en dat de erfgenamen vervolgens het eventuele restant krijgen uitgekeerd. Dit kunnen zij verdelen.

 

Om beneficiair te aanvaarden dient u een schriftelijke verklaring te overleggen aan de rechtbank in het arrondissement waar de overledene het laatst gewoond heeft.

 

                Ik wil advies over beneficiair aanvaarden van de nalatenschap

 

Verwerpen

Als laatste optie kunt u de nalatenschap verwerpen. U wordt dan geen erfgenaam. Het is wel mogelijk dat bijvoorbeeld uw kinderen vervolgens erfgenaam worden. Zij kunnen op hun beurt eventueel ook de erfenis verwerpen. Bij minderjarige kinderen is daarvoor een machtiging nodig van de kantonrechter.

 

Om de nalatenschap te verwerpen dient u een schriftelijke verklaring bij de rechtbank in het arrondissement waar de overledene voor het laatst heeft gewoond te overleggen.

 

Hebt u te maken met het aanvaarden van een erfenis en wenst u hierover geïnformeerd te worden? Vraag ons om advies.